K čemu je dobrá pohoda na pracovišti?

S kvalitou pracovního života výrazně souvisí to, jak se na pracovišti cítíte. Zaměstnanec, ale i zaměstnavatel chce, aby byla v práci příjemná atmosféra. Jak je na tom Česko a pohoda na pracovišti?

Kvalita pracovního života ovlivňuje nejen produktivitu, ale také psychické a fyzické zdraví zaměstnanců i zaměstnavatelů, proto bychom na její důležitost neměli zapomínat.

Hodnocení versus důležitost

Pracovní pohoda na pracovišti se měří podle takzvaného indikátoru SQWLi. Ten slouží k dlouhodobému měření kvality pracovního života v ČR a je zakotvený v metodice certifikované Ministerstvem práce a sociálních věcí roku z 2015. Jednoduše řečeno jde o dvě oblasti, v první lidé hodnotí jednotlivé aspekty na jejich pracovišti a poté jim v druhé přikládají určitou váhu.

Nejdůležitější je odměňování

V měření je stále větší důležitost přikládána aspektu odměňování, které je dle výsledků hodnocení stále na nižší úrovni. Hned po odměňování jsou pro respondenty důležité vztahy na pracovišti.

Nejméně důležitá je pro respondenty seberealizace, jejíž hodnocení se drží v průměru. Nejlepší hodnocení získaly pracovní podmínky a nejhorší poté časové aspekty práce.

Jiný kraj, jiný mrav

Přirozeně existují rozdíly ve vnímání kvality pracovního života napříč oblastmi a kraji. Stejně jako je v krajích odlišná výše průměrné hrubé mzdy, liší se také hodnocení a důležitost pracovních aspektů. Respondenti v Olomouckém kraji například ohodnotili jejich kvalitu pracovního života ve všech aspektech nejkritičtěji, zatímco zbytek regionů je v hodnocení vcelku konstantní.

Zdroj: Sběr dat o kvalitě pracovního života v České republice v roce 2022

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku