Kontrola inspektorátu práce, jak probíhá? Co inspektoři mohou a nemohou?

Překvapení! Přišla kontrola Inspektorátu práce?

Jedním z podnikatelských mýtů je, že inspektoři práce se předem ohlásí. Není tomu tak, inspektoráty práce mohou zahájit kontrolu i bez podnětu. Mohou přijít do firmy neohlášeně a zahájit kontrolu i bez přítomnosti majitele či jednatele společnosti. Většina podnětů ke kontrole firem a OSVČ pochází z anonymních udání např. od nespokojeného zaměstnance, konkurence, sousedé, atd.  Někdy chodí na kontrolu inspektoři společně s policií ČR nebo celní správou, kde mají podezření na nelegální zaměstnávaní.

Stalo se vám již, že se vám ohlásila kontrola z oblastního inspektorátu práce? I když kontrola proběhla v pořádku, ani teď si nejste jistí, co všechno můžou kontrolovat. Anebo vás toto „štěstí“ ještě nepotkalo, ale rádi byste na něj byli připraveni.

Současně platí, že je-li ze strany oblastního inspektorátu například deklarována nelegální práce, může to iniciovat i kontroly ze strany dalších orgánů, především finančního úřadu. Proto je dobré být připraven.

Inspektoři mají pro provedení kontroly stanovenu řadu oprávnění. Mohou tak např. vstupovat na pracoviště, požadovat poskytnutí informací, ověřovat totožnost přítomných fyzických osob, požadovat předložení dokladů a pořizovat jejich kopie.

O výsledku provedené kontroly je inspektor povinen pořídit protokol, se kterým musí kontrolovanou osobu seznámit, a předat jí jeden stejnopis.

Pozor na sankce a pokuty, které inspektoři mohou uložit okamžitě na místě za hrubé porušení bezpečnosti práce, neúplná dokumentace, chybějící směrnice BOZP, provozní nedostatky v ochraně zdraví při práci, nelegální zaměstnávání, atd. Výše pokut mohou byt od 200 000 Kč až 2 000 000 Kč.

Chcete být proti takové kontrole připraveni? Nechcete být na ni sami, ale chcete zastoupit? Obraťte se na naše pobočky v rámci celé ČR – informativní schůzka ZDARMA!

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku