Lahůdky pod kontrolou

Poté, co se klientovi provozujícího lahůdky nahlásila kontrola KHS, domluvil se s Extérií na předkontrolu. Na předkontrolách naši technici projdou veškerou dokumentaci BOZP i pracoviště a upozorní klienty na případné problémy a možnosti jejich řešení. Jak dopadla následná inspekce KHS?

Pečlivá předkontrola

Na předkontrole naše technička nejdříve prohlédla celou dokumentaci BOZP, kterou má od nás klient zakoupenou. Následně zkontrolovala existenci pracovních smluv, vhodnocená rizika a kategorizaci prací. Následně ji zajímala smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a také vstupní a periodické lékařské prohlídky. Vše bylo v pořádku, jen byla nutná aktualizace seznamu vydávaných OOPP.

Dbejte na obsah lékárničky

Následovala podrobná prohlídka pracoviště, včetně skladů, úklidové místnosti a šatny. Technička provedla také kontrolu lékárničky, její označení, obsah i expiraci. Upozornila přítomnou asistentku na to, že je potřeba doplnit obsah tak, aby vše sedělo.

V zákoně není uveden závazný obsah lékárničky, ten bývá sestaven na základě dohody s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Přečtěte si také: Statistika nemocí z povolání za rok 2022.

Lahůdky obstály u inspekce na výbornou

V den kontroly dorazily naše techničky na pracoviště s předstihem, aby doladily poslední detaily. Aktualizované směrnice zařadily do dokumentace a ty neplatné naopak vyřadily. Poté již přijeli inspektoři. Nejdříve se inspektoři podívali na dokumentaci a zajímali se především o kategorizaci prací. Dále prověřili smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb i vyhodnocení pracovních rizik. Vše v dokumentaci bylo v pořádku, a tak se přesunuli na pracoviště. Zde proběhla kontrola zmiňované lékárničky, na kterou upozorňovala v předchozích dnech naše technička. Naštěstí klient stihnul vše doplnit, takže lahůdky obstály u inspekce na výbornou.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku