Mohu dostat pokutu za to, že nemám zpracovánu dokumentaci BOZP a PO?

Samozřejmě, že můžete, protože povinnost zaměstnavatele mít zpracovánu potřebnou dokumentaci BOZP a PO je dána zákonnou legislativou v oblasti BOZP a PO. Další důležité povinnosti, které musí zaměstnavatel splňovat jsou školení BOZP a PO, provádět pravidelné prověrky BOZP, kontroly PO. V případě, že by jste tuto oblast neřešili a navštívila by Vás kontrola Oblastního Inspektorátu práce nebo Hasičský záchranný sbor, mohla by se Vám tato návštěva poněkud prodražit. Sankce za závažné porušení zákoníku práce a zákona o požární ochraně mohou dosahovat až 2 000 000 Kč.

Zákon, který upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku BOZP je zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

V případě, že by jste chtěli kontrolu mařit a neposkytli jste inspektorům součinnost hrozí Vám, dle zákona o inspekci práce pokuta 50 000 Kč.

Související články:

Chci informační schůzku