Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace prací a v jiných směrnicích u klienta se totiž nacházely různé názvy pozic. Proč to může být problém?

Vše černé na bílém

Dokumentace BOZP je důležitou součástí každého pracoviště. Dokumentace by měla obsahovat veškeré zápisy o školení, směrnice, smlouvy a kategorizace prací. Vše, co je v rámci bezpečnosti práce důležité splňovat, byste měli mít napsané také černé na bílém. A i proto je důležité dbát na správné pojmenování a sjednocení názvů například u pracovních pozic.

Různé názvy pozic

Právě to bylo kamenem úrazu u jednoho z našich klientů. Při kontrole jmenného seznamu, kde mimo jiné byly zmíněny pracovní pozice a kategorie z hlediska kategorizace prací, do kterých jsou zaměstnanci zařazeni, si paní inspektorka při kontrole všimla odlišných názvů pracovních pozic, než bylo uvedeno ve směrnici k vydávání OOPP.

Přečtěte si také: Kdo je na pracovišti odpovědný za BOZP?

Zmatek v názvu pracovních pozic následně ještě více vyvolalo souhlasné stanovisko KHS k zařazení zaměstnanců do jednotlivých kategorií z hlediska kategorizace prací. Zde byly pracovní pozice, u nichž bylo potřeba také uvést a specifikovat, co má která profese na starosti. Byly zde případy, kdy byl jeden pracovník uveden na dvou pracovních pozicích. Ze strany paní inspektorky byl dán rovněž i návrh ke vzniku jedné pracovní pozice, pod kterou by byly zahrnuti všichni zaměstnanci pracující ve výrobním provoze.

Nechte BOZP na odbornících!

Nechte oblast BOZP a PO na odbornících a ušetřete si čas i peníze. Obraťte se na Extérii a my vám se vším rádi poradíme.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku