Nové minimální teploty na pracovištích

Spolu s přicházející topnou sezónou a velkým zvýšením cen za energie přirozeně vyvstává otázka: Jaká je ideální dostačující teplota na pracovišti? Nejen zaměstnavatelé přemýšlí nad tím, jak ušetřit na energiích, ale zároveň zajistit dobré pracovní podmínky. V souvislosti s energetickou krizí schválila Vláda ČR dne 27. 9. 2022 opatření, která mají zajistit snížení spotřeby energií. Jedním z nich jsou právě nové minimální teploty na pracovištích.

Teplotou na pracovišti se zabývá § 2 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Právě v něm najdeme požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit mikroklimatické pracovní podmínky tak, aby splňovaly BOZP a hygienické předpisy.

Snížení teplot dle práce

Zákoník práce stanovuje teplotní normu také podle toho, o jaký druh činnosti se jedná. Záleží tedy na tom, jestli se jedná o práci manuální, nebo spíše sedavou. Opatření určují novou minimální teplotu také podle pracovních tříd. Zaměřují se především na práce třídy I a IIa – práce spíše sedavého charakteru. Fyzicky náročnější práce mají obecně optimální teplotu nižší, a proto se jich nová opatření nedotýkají a minimální teploty u nich zůstávají neměnné.

U práce administrativního charakteru, kde je pohyb omezený na sezení a práci s počítačem, byla doporučená minimální teplota 20 °C, od nynějška se jedná o 18 °C. U prací, které zahrnují lehkou manuální práci, jako je strojní opracovávání a montáž lehkých dílů, stanovila vláda novou minimální teplotu na pracovišti na 16 °C oproti původním 18 °C.

Ke snížení teplot došlo také u sanitárních zařízení, jako jsou šatny, sprchy a toalety. U všech těchto místností došlo o snížení v průměru od dva stupně, pouze u sprch se minimální teplota posunula z 25 °C až na 19 °C.

Řešení energetické krize

Právě teplota je jedním z faktorů ovlivňujících koncentraci při práci, ale už pouhé snížení o jeden stupeň může ušetřit 5 až 10 % energie! To je rozhodně nezanedbatelné! Dle vlády by tato nová opatření měla snížit celkovou spotřebu energií v Česku až o pětinu. Šetření na energiích také zatím nahrává letošní teplý podzim, kdy vytápění jak v domácnostech, tak na pracovištích není zcela nutné.

Bližší informace o nových opatřeních najdete na webu vlády.

Sami na to nestačíte? Nevadí, kryjeme vám záda!

Žádný podnikatel nemusí umět všechno, je ale nutné si umět vybrat správného parťáka, který to bude umět za vás.

Kontaktujte EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se naplno svému podnikání, vše ostatní uděláme za vás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku