Kovovýroba recenze a zkušenost klienta při vážném pracovním úrazu

Zaměstnanec, který pracoval v zámečnické dílně, kde obsluhoval stolní brusku utrpěl vážný pracovní úraz, kdy ho do nosu zasáhnul odlétající materiál a on přišel o část nosu. Okamžitě byl hospitalizován a převezen na operační sál.

Úraz byl způsoben jednak tím, že bruska nebyla řádně vybavena ochrannými kryty a dále zaměstnanec nepoužil dle vyhodnocených rizik odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou ochranné brýle nebo obličejový štít.

Zaměstnavatel má dle § 3, písm. r) NV č. 378/2001Sb., zajistit vybavení stroje vhodným ochranným zařízením a zabezpečit, tak ochranu života a zdraví zaměstnanců před odlétajícími nebo vymrštěnými předměty. Dále je povinností zaměstnavatele dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vybavit zaměstnance odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky dle vyhodnocených rizik na pracovišti a kontrolovat jejich používání.

Tyto OOPP mu prokazatelně poskytnout, nejlépe každý výdej zaznamenat na kartě výdeje OOPP a vydat je zaměstnanci oproti podpisu. V případě prokazování zavinění pracovního úrazu velmi důležité, doložit kontrolnímu orgánu Oblastnímu inspektorátu práce, že jste zaměstnanci skutečně OOPP poskytly.

Neměl jsem ani tušení, jak se postupuje v případě pracovního úrazu, co se musí sepsat, kam se má vše zaslat atd. Se vším mi pomohla společnost EXTÉRIA s.r.o., která celou záležitost ohledně pracovního úrazu vyřešila a to bez jakýchkoliv postihů a sankcí. Tímto chci vyjádřit své poděkování a zkušenost se společností Extéria s kterou spolupracuji několik let. Děkuji techničce Extéria za pomoc a přidávám svou recenzi.

Hodnocení klienta

Související články:

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Otevřít si kavárnu neznamená jen dělat dobrou kávu a jednat s hosty. V potravinářství je mnoho povinností, legislativních předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Mezi naše klienty patří i několik kaváren a bister, kterých se tyto normy přímo dotýkají. A tak jsme se rozhodli sepsat pár základních doporučení, na které byste v takovém provozu měli myslet.

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Důležitost bezpečnostního značení

Nejen během pravidelných ročních prověrek se naši technici často setkávají s jedním z bezpečnostních nešvarů, a tím je zastavování bezpečnostních prvků či zařízení a zejména jejich neoznačování bezpečnostním značením.

Důležitost bezpečnostního značení

Chci informační schůzku