Zaměstnanec, který pracoval v zámečnické dílně, kde obsluhoval stolní brusku utrpěl vážný pracovní úraz, kdy ho do nosu zasáhnul odlétající materiál a on přišel o část nosu. Okamžitě byl hospitalizován a převezen na operační sál.

Úraz byl způsoben jednak tím, že bruska nebyla řádně vybavena ochrannými kryty a dále zaměstnanec nepoužil dle vyhodnocených rizik odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou ochranné brýle nebo obličejový štít.

Zaměstnavatel má dle § 3, písm. r) NV č. 378/2001Sb., zajistit vybavení stroje vhodným ochranným zařízením a zabezpečit, tak ochranu života a zdraví zaměstnanců před odlétajícími nebo vymrštěnými předměty. Dále je povinností zaměstnavatele dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vybavit zaměstnance odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky dle vyhodnocených rizik na pracovišti a kontrolovat jejich používání.

Tyto OOPP mu prokazatelně poskytnout, nejlépe každý výdej zaznamenat na kartě výdeje OOPP a vydat je zaměstnanci oproti podpisu. V případě prokazování zavinění pracovního úrazu velmi důležité, doložit kontrolnímu orgánu Oblastnímu inspektorátu práce, že jste zaměstnanci skutečně OOPP poskytly.