Smrtelné úrazy na pracovišti jdou podle statistik stále dolů.

I smrtelné úrazy jsou bohužel součástí některých povolání. Oblast bezpečnosti práce se má sice snažit minimalizovat rizika, která vedou k ohrožení zdraví nebo dokonce smrti, přes to se občas stane neštěstí. V posledních letech je ale úrazovost vedoucí ke smrti zaměstnance stále nižší a nižší.

Smrtelné úrazy se stávají stále méně často

Dle ročních výkazů SÚIP došlo v roce 2022 k celkem 83 smrtelným úrazům. Toto číslo je přitom nejnižší za posledních 20 let. V roce 2002 bylo oproti tomu hlášeno 195 úrazů, které vedly ke smrti zaměstnance. Během následujících let došlo k postupnému snižování tohoto stavu. Mohou za to také zpřísňující se podmínky BOZP na pracovišti. Nová pravidla, směrnice a opatření zavádí hromadně také Evropská unie.

Přečtěte si takéKniha úrazů: máte ji správně vedenou?

Dalším důvodem jsou také stále vyšší a vyšší sankce za nedodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Nejrizikovější oblasti

Mezi nejčastější profese a oblasti, kde dochází ke smrtelným úrazům, patří dlouhodobě stavebnictví a dopravní sféra. Právě řízení pozemních vozidel a dalších dopravních prostředků vede k nejvíce úrazům, které často končí smrtí. Převážně jde o dopravní nehody způsobené nepozorností, nepřiměřenou rychlostí nebo chybou druhého řidiče. U stavebnictví se většinou jedná o pády nebo sesunutí ze schodů, žebříků, plošin a dalších míst.

Častá příčina, která vůbec vedla k úrazu, byla zkrátka nepozornost nebo špatně odhadnuté riziko. Dalšími příčinami je nedodržování postupů, zákazů nebo dalších opatření, která mají vést k minimalizaci rizik.

Přečtěte si takéZpráva o výsledcích kontrol SÚIP za rok 2022 potvrzuje důležitost Extérie na trhu

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku