Základem každé úspěšné firmy je kvalitní personalista

Kdo je to personalista? Co je náplní jeho práce? Často se setkáváme s představou, že personalista je účetní. Tato myšlenka však není zcela správná, protože ve středních nebo velkých podnicích jsou tyto pozice od sebe odděleny. Naopak v malých firmách jsou případy, kdy personalista je současně i účetní.

Personalista je osoba, která sepředevším stará o současné zaměstnance, vede jejich osobní složky, zajišťuje vzdělávání, školení a vyřizuje jejich požadavky. Také se ve firmách podílí na motivaci zaměstnanců a hodnotí jejich spokojenost. Podstatnou částí práce personalisty je získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců. Personalista působí jako první síto, kterým prochází uchazeč o zaměstnání a měl by být tedy zpravidla první osobou, která s ním komunikuje.

Jednotlivé fáze při náboru nových zaměstnanců

První fáze získávání nových zaměstnanců začíná včasnou identifikací, že potřebujeme nového pracovníka. Je samozřejmé, že tato fáze musí probíhat s dostatečným předstihem, a to především u pozic, které je potřeba v blízké době obsadit. Týká se to situací, kdy zaměstnanec přechází na jinou pracovní pozici v rámci organizace, odchází do důchodu, na mateřskou dovolenou apod. V případě odchodu zaměstnance k jinému zaměstnavateli se situace řeší jednoduše výpovědní lhůtou nebo dohodnutým termínem odchodu. Samozřejmě v praxi je zcela běžné, že zaměstnanec odchází také ve zkušební době, popřípadě okamžitě, např. když dojde k porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Druhou fází náboru nových zaměstnanců je popis a specifikace pracovního místa. Zde si musíme nejdříve ujasnit, jaká kritéria musí uchazeč splňovat. Dále je nutné mít co nejvíce informací o daném pracovním místě a požadavcích na něj.

Dalším krokem je identifikace zdrojů potenciálních uchazečů. Organizačně méně obtížné jsou zdroje vnitřní, kdy současný zaměstnanec přechází na pozici pouze v rámci firmy. Naopak vnějšími zdroji jsou nejčastěji uchazeči, kteří přicházející z trhu práce nebo na doporučení od současného zaměstnance. Jejich nábor je však mnohem náročnější na přípravu a organizaci.

Získáme-li pracovníky z vnitřních zdrojů, předpokládáme, že potencionální uchazeč o obsazované pozici ví. Pokud nového zaměstnance hledáme z vnějších zdrojů, zaměříme se na vytvoření inzerce na nabízenou pozici. Zde musíme dobře zvážit především obsah, formu a její umístění. Nejčastěji se inzerce publikují prostřednictvím tištěných medií, televizních a rozhlasových spotů nebo ve spolupráci s odbornými a vysokými školami. Některé firmy k publikování nabídky práce stále využívají i pomoc Úřadu práce ČR.

V současnosti se nabídka práce vystavuje nejčastěji na různých internetových pracovních portálech. Tato forma je ovšem zpoplatněna, a proto je vhodnější pro velké firmy nebo firmy s větším obratem. Další možností je zveřejnění nabídky práce přímo na webových stránkách firmy nebo na jejím Facebooku.

Hledáte novou práci?

Pokud hledáte novou pracovní příležitost, aktuálně hledáme Technik/technička BOZP, PO a ŽP back office. Pro více informací navštivte náš web nebo facebookové stránky, kde naleznete také další pracovní pozice, které aktuálně nabízíme.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku