Zásadní novela zákona o požární ochraně nabyla účinnost 1.8.2017

Finanční postih za neplnění povinností – pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona o požární ochraně, která nabyla účinnost od 1.8.2017. Přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím.

Nové znění § 6a zákona o požární ochraně může vzbudit dojem, že se nejedná o zásadní změnu, ale pouze o drobnou úpravu a upřesnění problematiky zpracování a schvalování posouzení požárního nebezpečí. Není tomu tak, neboť nově je možnost oprávněného výkonu činnosti s vysokým požárním nebezpečím vázána na schválení posouzení požárního nebezpečí (dosud byla sice dokumentace vyžadována před zahájením činnosti, avšak bez zákazu činnost vykonávat) a maximální pokuta za nesplnění povinnosti narostla desetinásobně. A ještě jedna „skrytá“ změna – v § 76c je stanoveno, že „se uloží pokuta“, tedy pokuta v případě zjištění porušení musí být uložena. 

V § 6a, jenž má zcela nové znění, se ustanovuje, že právnické a fyzické podnikající osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím až po schválení dokumentu posouzení požárního nebezpečí orgánem státního požárního dozoru.

V případě, že potřebujete více informací obraťte se na naše poradenské místa v rámci celé ČR viz. poradenské kanceláře BOZP a PO EXTÉRIA.

Informativní a konzultační schůzka zcela ZDARMA tel.: 558 273 777

 

Související články:

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Každou firmu asi nezaskočí komando 20 úředníků v čele Maláčové a Stropnického, jako se to stalo dne 20. 7. 2021, kdy tato akce “Férová práce” byla značně medializována. Z našeho …

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Od 12. dubna již není vyhlášen nouzový stav na území České republiky.Nelze tedy vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením v pracovněprávním vztahu vzniklém po 19. 1. 2021. Stejné pravidlo se uplatní i pro vydávání zdravotních …

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Chci informační schůzku