Zásadní novela zákona o požární ochraně nabyla účinnost 1.8.2017

Finanční postih za neplnění povinností – pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona o požární ochraně, která nabyla účinnost od 1.8.2017. Přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím.

Nové znění § 6a zákona o požární ochraně může vzbudit dojem, že se nejedná o zásadní změnu, ale pouze o drobnou úpravu a upřesnění problematiky zpracování a schvalování posouzení požárního nebezpečí. Není tomu tak, neboť nově je možnost oprávněného výkonu činnosti s vysokým požárním nebezpečím vázána na schválení posouzení požárního nebezpečí (dosud byla sice dokumentace vyžadována před zahájením činnosti, avšak bez zákazu činnost vykonávat) a maximální pokuta za nesplnění povinnosti narostla desetinásobně. A ještě jedna „skrytá“ změna – v § 76c je stanoveno, že „se uloží pokuta“, tedy pokuta v případě zjištění porušení musí být uložena. 

V § 6a, jenž má zcela nové znění, se ustanovuje, že právnické a fyzické podnikající osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím až po schválení dokumentu posouzení požárního nebezpečí orgánem státního požárního dozoru.

V případě, že potřebujete více informací obraťte se na naše poradenské místa v rámci celé ČR viz. poradenské kanceláře BOZP a PO EXTÉRIA.

Informativní a konzultační schůzka zcela ZDARMA tel.: 558 273 777

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku