thumb-skolstvi

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školských zařízeních je velmi složitá díky tomu, že se řeší nejen zaměstnanci školy, ale hlavně děti, žáci a studenti a jejich bezpečnost, jak ve školách tak i na výletech, dětských hřištích, školách v přírodě, atd. V přípravném období před začátkem nového školního roku přináší ředitelům a ředitelkám škol mnoho povinností v oblasti bezpečnosti práce zaměstnanců školy, ale také povinnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu dětí žáků a studentů.

Tuto problematiku zajišťujeme u více, jak tisíc typech různých školských zařízení v rámci celé ČR.

Obsah povinností pro školy v oblasti BOZP

 • Musíte vyhledávat, posuzovat a zhodnocovat všechna rizika spojená s činnostmi a pracovním prostředím ve školských zařízeních
 • Musíte provádět pravidelná školení a vést o nich dokumentaci a kontrolovat dodržování předpisů
 • Musíte školit první pomoc – zajišťovat podmínky pro poskytnutí potřebné první pomoci tak aby s touto problematikou byli seznámeni zaměstnanci i žáci a studenti
 • Musíte zajistit zákaz kouření na pracovišti
 • Musíte zajistit pracovní podmínky pro těhotné ženy a mladistvé
 • Musíte provádět roční prověrky BOZP na pracovištích školských zařízení
 • Musíte řešit pracovní úrazy zaměstnanců a žáků
 • Musíte vést dokumentace k BOZP a pravidelně ji každý rok aktualizovat
 • Musíte dbát na práva a povinnosti zaměstnanců, žáků a studentů – dbá na dodržování práv, ale i povinností zaměstnanců i žáků a pravidelně je snimi seznamovat
 • Musíte provádět revize a kotroly – zajišťovat údržbu používaných zařízení ve škole (např. elektrická zařízení, plynová zařízení, hromosvody, kotelna, tělovýchovné nážadí atd.), případně vyhrazených a jiných technických zařízení

Obsah povinností ve školách v oblasti PO

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Rizikovými faktory ve školách mohou být

 • pracovní podmínky – dodržování ergonomických požadavků na pracoviště
 • biologičtí činitelé – práce s biologickými činiteli provádět v kontrolovaném pásmu
 • hygienické požadavky – dodržování platných legislativních předpisů ve spojení s provozem škol a školských zařízení

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve školských zařízeních, který pokryje veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat řízení školy.

Jaká je cena pro školy za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 599 Kč/měsíčně, díky velkému množství školských zařízení dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.