bozp bezpečnost práceCo je to bezpečnost práce (BOZP)? Chápejte to jako soubor opatření, které mají při správné realizaci snížit pravděpodobnost poškození zdraví na pracovišti nebo při práci. Do souboru opatření spadají jak technická opatření, tak opatření organizační a výchovná. Jedná se o souhrn opatření, který je stanoven platnou legislativou a zaměstnavatelem.

Naše specializace je především na poskytování služeb živnostníkům, malým a středním firmám. Řídíte tedy větší firmu nebo jste vstoupili do světa podnikání s menší firmičkou, se kterou však máte velké plány? V každém případě se na vás vztahují zákonné povinnosti, nad kterými se nevyplácí jen mávnout rukou. V případě, že byste neměli vyřešené třeba BOZP nebo PO, byla by vám v případě kontroly udělena pokuta sahající až do milionů korun. A to je pokuta, která může zruinovat nejednoho podnikatele. Mějte proto vyřešenou jako bezpečnost práce, tak požární ochranu, a podnikejte bezpečně, podle zákona a podle stanovených předpisů.

Povinnosti majitelů soukromých firem v oblasti BOZP

Majitelé soukromých firem mají celou řadu povinností vyplývajících z BOZP. Patří k nim zejména zpracování dokumentace BOZP, dokumentace musí být následovně pravidelně aktualizována. Také se musí pravidelně provádět prověrky BOZP, musí se kategorizovat práce a samozřejmě se musí vypracovat registr rizik. Dalšími povinnostmi majitelů soukromých firem v BOZP je nutnost zajistit pracovnělékařské prohlídky, dále nutnost provádět pravidelná školení, o kterých se musí vést záznamy, další povinností je nutnost zajistit zaměstnancům to, aby nevykonávali žádné zakázané práce.

Majitelé soukromých firem také musí zajistit osobní ochranné pracovní prostředky svým zaměstnancům, aby bylo zdraví ochráněno, také musí vést seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé a mimo jiné musí i:

  • Evidovat a hlásit pracovní úrazy.
  • Neustále vyhledávat nebezpečné faktory.
  • Zajistit bezpečnost a ochrana zdraví při práci každého zaměstnance.
  • Vlastnit doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek.

Co je to PO?

Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, která zabraňují vzniku požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem. Opatření jsou tu pro ochranu osob, zvířat a také majetku v případě, že by došlo k nežádoucímu a neočekávanému požáru. Mají také zamezit jeho šíření se. Jednotlivá opatření vyplývají z požadavků platných předpisů, zákonů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Povinnosti majitelů soukromých firem v oblasti PO

Z pohledu požární ochrany na majitele soukromých firem také spadají povinnosti, které je třeba dodržovat a které se nesmí podceňovat. Jednou z povinností je zařadit činnost do příslušné kategorie požárního nebezpečí, také se musí vést dokumentace požární ochrany, kterou je třeba pravidelně aktualizovat. Kromě toho se musí vést požární kniha nebo musí být vypracované požární směrnice.

K dalším povinnostem požární ochrany patří například

  • Vedení přehledu prostředků požární ochrany, které podléhají pravidelným kontrolám a revizím.
  • Nutnost provádět preventivní požární prohlídky.
  • Vypracování poplachové směrnice.
  • Vedení požární knihy.

Pokud si nevíte s něčím, co se týká BOZP a PO, rady, obraťte se na nás, na firmu EXTÉRIA. Celou bezpečnost práce i požární ochranu podniku si vezmeme na starosti a vy tak budete mít jen jednu starost – vést podnik k úspěchu.

1)     Jak služba na BOZP vlastně funguje?

Je to jednoduché o nic se nemusíte starat. Vaše účetní Vám vede daňovou evidenci (účtuje) a v případě kontroly Vás zastupuje u FU. My Vám vedeme BOZP a PO (zpracujeme dokumentaci a vše potřebné) a v případě kontroly Vás zastoupíme u OIP, HZS, KHS svou práci si obhájíme.

2)     Kolik mě bude stát správa BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 599 Kč/měsíčně, díky velkému množství klientů dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

3)     Zajistíte mi všechny mé provozy v různých městech?

Ano, působíme v celé ČR s pobočkami v každém krajském městě. Díky tomu ušetříte své náklady a my Vám zákonnou povinnost zajistíme na všech Vašich provozech za cenu od 599 Kč/měsíčně.

4)     Co když se nahlásí kontrola u více firem najednou? Můj bezpečák to nezvládne, co vy?

My to zvládneme díky tomu, že máme velký počet techniků BOZP a PO v HPP v rámci ČR dokážeme jet na více kontrol, řešení úrazu najednou v 1 den a zastoupíme klienta k jeho maximální spokojenosti.