thumb-soukrome-firmy

Bezpečnost práce (BOZP) je souhrn opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost (s.r.o., a.s.). Naším cílem je ochránit zájmy zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO.

Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) pro oblast BOZP

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP
 • Musíte provést kategorizaci prací
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik
 • Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP
 • Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) v oblasti požární ochrany

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat své podnikatelské činnosti.

Jak to vlastně funguje?

Je to jednoduché o nic se nemusíte starat. Vaše účetní Vám vede daňovou evidenci (účtuje) a v případě kontroly Vás zastupuje u FU. My Vám vedeme BOZP a PO (zpracujeme dokumentaci a vše potřebné) a v případě kontroly Vás zastoupíme u OIP, HZS, KHS svou práci si obhájíme.

Kolik mě to bude stát?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 599 Kč/měsíčně, díky velkému množství klientů dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Zajistíte mi všechny mé provozy v různých městech?

Ano, působíme v celé ČR s pobočkami v každém krajském městě. Díky tomu ušetříte své náklady a my Vám zákonnou povinnost zajistíme na všech Vašich provozech za cenu od 599 Kč/měsíčně.

Co když se nahlásí kontrola u více firem najednou? Můj bezpečák to nezvládne co vy?

My to zvládneme díky tomu, že máme velký počet techniků BOZP a PO v HPP v rámci ČR dokážeme jet na více kontrol, řešení úrazu najednou v 1 den a zastoupíme klienta k jeho maximální spokojenosti.