Autoservis v hledáčku HZS

Preventivní namátková kontrola padla tentokrát na jednoho z našich klientů, který provozuje autoservis. Ten se okamžitě obrátil na Extérii, a tak zde v daný den přijel náš technik, aby zajistil, že bude vše na kontrole v pořádku. Jak inspekce dopadla a našly se nějaké chyby?

V den kontroly dorazil náš technik na pracoviště s předstihem, aby stihnul zkontrolovat dokumentaci i pracoviště a odhalit případné nedostatky.

Po příjezdu inspektorek byla zahájena kontrola. Jednalo se o namátkovou preventivní kontrolu ze strany HZS. Na počátku kontroly se inspektorky ptaly na základní informace o činnosti, počtu zaměstnanců, charakteristice a zařízení servisu a podobně. Oznámily, že je bude zajímat celková činnost v budově, kde se vyskytuje zvýšené požární nebezpečí.

Dokumentace bez chyby

Jako první si paní inspektorky vyžádaly dokumentaci ke stavbě, například kolaudační rozhodnutí a PBŘ. Jelikož se jedná o staré objekty, které jsou navíc v nájmu, bylo složitější cokoliv dohledat. Pan jednatel tedy začal s hledáním požární zprávy a mezitím proběhla kontrola dalších dokumentů, jako byla organizační směrnice PO, dokumentace o začlenění, požární řády, revize a kontroly kotlů včetně spalinových cesta a podobně. Dokumentace se obešla bez nedostatků.

Porušená celistvost požárních dveří

Následovala kontrola pracoviště, při které paní inspektorky ověřovaly, zda souhlasí obsah dokumentace se skutečným stavem pracoviště. V budově byla objevena závada, a to porušená celistvost požárních dveří v prodejně. Dále měl autoservis ve skladu olejů větší množství, než bylo určeno v požárním řádu a požární zprávě.

Na závěr se ještě prověřily požární dveře a uzávěry, ke kterým od nás měl klient zpracované protokoly o kontrolách. Paní inspektorky vyžadovaly aktualizaci pro lepší přehlednost o umístění jednotlivých dveří.

Přečtěte si také: Jak rozhodně nesmí vypadat požární dveře?

Již druhá kontrola v krátké době

Jednatelé byli s naší prací i službami spokojeni, což potvrdili i referenčním dopisem. Byli spokojeni i proto, že jsme u nich byli za krátkou dobu již na druhé kontrole.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku