Jak rozhodně nesmí vypadat požární dveře?

Požární dveře slouží jako jeden z důležitých nástrojů požární ochrany, a proto je potřeba dbát na jejich funkčnost. U klientů se často setkáváme s tím, že nechávají dveře schválně otevřené, nebo je mají zastavěné či dokonce „vylepšené“ o určité prvky, které ale potírají jejich primární funkci. Jak by tedy rozhodně neměly vypadat požární dveře?

Hlavním úkolem požárních dveří je minimalizace šíření ohně a kouře v budově, takže musí být především odolné a dobře těsnit. Z toho důvodu musí být dveře také neustále zavřené! Pokud dveře nejsou správně užívány, může dojít k narušení jejich integrity.

Běžné chyby

Mezi běžné a časté chyby patří například mechanické poškození dveří nebo samozavírače. Lidé mají tendenci pomocí různých předmětů zabránit samozavírání dveří, což ale v případě požáru zamezí jejich funkci. V některých případech dochází dokonce k jejich úplnému vysazení, se kterým jsme se setkali například v mateřské školce.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce u elektrikářů

Zlaté české ručičky

U poslední kontroly se technik Extérie setkal dokonce s touto vychytávkou, která u dveří sloužila k odvětrávání. Dveře si takto vylepšili přímo majitelé, zlatým českým ručičkám zkrátka nic neunikne. Bohužel na funkci dveří má odvětrávání zásadní vliv, protože kromě vzduchu by tímto otvorem v případě požáru prošel oheň i kouř.

Jak rozhodně nesmí vypadat požární dveře?

Přečtěte si také: Vysazené požární dveře vás neochrání

Chcete se ujistit, že máte vše ohledně požární ochrany v pořádku? Obraťte se na Extérii. Zajistíme vám pravidelné roční prověrky našich techniků a v případě kontroly vás rádi zastoupíme. Správné vedení a dodržování pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany vám ušetří ztráty na majetku, ale i lidském zdraví.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku