Bezpečnost práce při svařování

Svařování je součástí mnoha povolání a využívá se v různých oborech, jako je strojírenství, stavebnictví, ale i služby. Při vykonávání této činnosti ovšem zaměstnancům hrozí určitá rizika, která mohou poškodit jejich zdraví. Jak by měla vypadat bezpečnost práce při svařování?

Můžete svařovat plamenem nebo elektrickým obloukem a pro oba typy existují bezpečnostní rizika, kterým byste se určitě měli vyhnout.

Ještě před svařováním…

Už před samotným svařováním je nutné prohlédnout dané pracoviště a zajisti, aby se zde nevyskytovaly například hořlavé látky či jiné materiály. Dalším krokem je zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek, které chrání zaměstnance při sváření. Tyto pomůcky nesmí být znečištěné olejem či tukem.

Nezapomínejte ani na případné ohrožení jiných osob, které se mohou v té době v prostoru pohybovat, proto zajistěte rozestavění zástěn proti záření a teplu.

Rizika

Rizikových faktorů u svařování nalezneme mnoho, například riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, působení škodlivin, záření, hluk a další. Právě používání OOPP snižuje riziko vzniku úrazu, proto tuto zásadu nepodceňujte.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Svářečský průkaz

Pro manipulaci se svářečským zařízením je nutné, aby zaměstnanci prošli školením v základním kurzu svařování a vykonali příslušnou zkoušku. Na konci tohoto kuru získají svářečský průkaz, který prokazuje odbornou kvalifikaci zaměstnance. K přezkoušení dochází každé dva roky.

Pracoviště svářeče

Kromě bezpečnostních postupů musí zaměstnavatel zařídit, aby byl i daný prostor zajištěn pro bezpečné svařování. Podlaha tohoto pracoviště musí být nehořlavá a odolná vůči mechanickému poškození. Dále musí být v místnosti možnost cirkulace vzduchu a větrání, ať už přirozené nebo nucené.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku