Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Povinnost dodržovat používání osobních ochranných pracovních prostředků vyplývá pro obě strany, tedy jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Pro zaměstnavatele upravuje povinnost používat OOPP konkrétně zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce. Ten mimo jiné stanovuje zaměstnavateli povinnost poskytovat svým zaměstnanců ochranné pomůcky bezplatně. Mnoho zaměstnavatelů přitom nemá vypracovaná pracovní rizika, podle kterých se pak pomůcky volí. Sami tak ani netuší, jaké OOPP by měli zaměstnancům poskytovat. Někteří pomůcky poskytují, ale v nedostatečném množství či kvalitě.

Povinnost zaměstnance

Používat poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky uděluje všem zaměstnancům § 104 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pokud zaměstnanec odmítne poskytnuté OOPP využívat, dopouští se tím porušování povinností, které vyplývají z právních předpisů, stanovených k vykonávané pracovní pozici. Zaměstnanec se tím stává nezpůsobilým k výkonu své práce. Zaměstnavatel je pak oprávněn podle úrovně porušení pracovních povinností přistoupit k mimořádným opatřením či udělení sankcí.

Jaké hrozí sankce za neposkytnutí či nedodržení používání OOPP?

V případě, že zaměstnavatel neposkytuje používání OOPP nebo je poskytuje v nedostatečném množství, velmi tím riskuje. Vystavuje se totiž pokutám, které se mohou vyšplhat až do výše dvou milionů korun. V případě, že zaměstnanec utrpí závažný pracovní úraz nebo dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu, hrozí zaměstnavateli i trest odnětí svobody.

Na pokutu ve výši jednoho milionu korun by se pak měli připravit všichni zaměstnavatelé, kteří neposkytnou svým zaměstnancům bezplatně OOPP, které odpovídají jejich profesi, nezajistí mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na pracovišti, neposkytnou ochranné nápoje, neřeší stav výrobních zařízení nebo se nezajímají o organizaci práce.

Ani zaměstnanci se nevyhnou sankcím za nepoužívání OOPP. V případě, že zaměstnavatel prokáže, že při pracovním úrazu zaměstnanec OOPP nepoužíval, přestože mu je poskytl a poučil ho o jejich užívání, vztahují se veškeré následky zranění na samotného zaměstnance. Ten kromě nároku na nemocenskou, kterou čerpá v případě pracovního úrazu, přichází také o nárok na odškodnění od zaměstnavatele.

Vyhněte se vysokým pokutám

Potřebujete v oblasti BOZPPO poradit? Obraťte se na odborníky v oboru. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám se vším pomůžeme.

Přečtete si další zajímavosti v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku