Bezpečnost práce ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví najdeme v rámci BOZP celou řadu specifických rizik a zásad. Stejně jako u sociálních zařízení jsou i zde specifika spojená s péčí o druhé, a proto je potřeba zaměstnance řádně proškolit v oblasti bezpečnosti práce. Jak to tedy je s BOZP ve zdravotnictví?

Rizikové faktory

Ve zdravotnictví najdeme mnoho různých faktorů, které mohou negativně působit na zdraví jedinců nebo vést k pracovnímu úrazu. Kromě běžných rizik, jako je uklouznutí, upadnutí či naražení, najdeme ve zdravotnickém prostředí také rizika spojená s ruční manipulací s pacienty, s nočními směnami, zacházením s chemickými látkami a mnoha dalšími.

Přečtěte si také: Je vůbec možné dodržování limitů u manipulace s živými břemeny?

Školení zaměstnanců

Klíčovou roli hrají v bezpečnosti práce pravidelná školení. Právě proto, že rizik existuje ve zdravotnictví nespočet, je důležité na ně zaměstnance neustále upozorňovat.

Mnoho povinností

K dalším povinnostem v rámci BOZP se řadí povinnost neustále vyhledávat nebezpečné faktory stavu pracovního prostředí. Musí se zajistit, aby zaměstnanec nevykonával žádné zakázané práce, a také se musí zajistit ochranné pracovní prostředky čili OOPP.

To však nejsou jediné povinností zdravotnických zařízení, patří k nim také klasické aktualizace dokumentace, technické revize, dodržování limitů nebo evidování a hlášení pracovních úrazů. Nezapomeňte také na dodržování povinností týkajících se požární ochrany.

Nechte to na odbornících

V případě, že potřebujete pomoct s bezpečností práce a požární ochranou, obraťte se na nás, na EXTÉRII. Na základě uzavřené smlouvy zajistíme kompletní outsourcing služeb v oblasti BOZP a PO. Postaráme se o vše, co s BOZP a PO ve zdravotnictví souvisí. Pokryjeme veškeré zákonné požadavky a vy se tak budete moct plně věnovat vašemu zdravotnickému nebo sociálnímu zařízení.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku