Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

V § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se stanovuje, že za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. Jak byste měli správně postupovat například ve zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se často v tomto ohledu na bezpečnost zapomíná? Lze vůbec dodržovat váhové limity v této oblasti? Co považujeme za živé břemeno?

Pacient je také břemeno

Ve velké části zaměstnání se dostaneme do kontaktu s ruční manipulací s břemeny. I pro tuto činnost samozřejmě existují pravidla v oblasti bezpečnosti práce. Nesmíme ale zapomínat, že břemeny rozumíme nejen věci a materiály, ale také živá břemena, například manipulaci s pacienty, klienty v sociálních zařízeních nebo také zvířaty na veterinárních klinikách. Právě v rámci manipulace s živými břemeny dochází velmi často k porušování určených váhových limitů. To může mít bohužel vliv na zdraví zaměstnance. Zejména se pak mohou dostavit problémy se zády, které jsou dost často trvalé.

Váhové limity

Maximální limity pro muže a ženy se liší. Muži mohou občasně přenášet a zvedat břemeno o váze 50 kg, při častém zvedání poté pouze 30 kg. Ženy takto mohou občasně manipulovat s břemenem s maximální váhou 20 kg. U časté manipulace pak s břemenem o 15 kg. Je ovšem vůbec možné tyto limity v rámci výše zmíněných služeb dodržovat?

Přečtěte si také: BOZP a PO pro zdravotnictví

Budete si hlídat všechny limity?

Tam, kde se manipulace s břemenem provádí jako pravidelná práce ve směně, je důležité, aby nebyla časově soustředěna do jednoho úseku, ale aby byla rozložená do celé doby trvání směny. Je ovšem otázkou, jak toto doporučení dodržet například při práci v nemocnici, kde ošetřovatelky a sestry na určitých odděleních manipulují s pacienty běžně bez toho, aniž by si hlídaly to, zda již nepřekročily daný limit. To stejné platí například pro jejich kolegy v sanitkách, ale i v seniorských domech a jiných sociálních zařízeních.

Stále podceňované téma

Při průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 přibližně tři z pěti pracovníků uvedli, že trpí bolestmi zad a horních končetin. Podle odborníků k těmto problémům velmi často vede právě nesprávné zacházení s břemeny. Podmínky ruční manipulace s břemenem přitom musí být součástí směrnice BOZP u zaměstnavatele.

Každý zaměstnavatel má povinnost vytvořit pracovní podmínky a postupy tak, aby zaměstnanci nevykonávali činnost (tedy například manipulaci s břemeny), která může trvale poškodit jejich zdraví.

Manipulace s živými břemeny se u nás ale stále přehlíží a opomíjí. Zaměstnavatel přitom v této oblasti může kupříkladu alespoň navýšit počet osob nutných k manipulaci s břemenem, snažit se nahradit lidskou sílu novými technologiemi nebo v posledním případě přehodnotit míru rizik plynoucích z tohoto zaměstnání a zařadit práci do vyšší kategorie.

Přečtěte si dále:

Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Centru sociálních služeb Hrabyně
Zdravotní průkaz: Kdo ho musí mít a jak ho získá?
Zvýšená kompenzace za pracovní úraz nebo při nemoci z povolání je tady!

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku