Bezpečnost při vykládce a nakládce nákladních vozidel

Pravidla BOZP se vztahují na všechny rizikové činnosti, na které při výkonu práce narazíte. Týkají se tedy i manipulace s břemeny při nakládání a vykládání nákladních vozidel. Jak dodržet bezpečnost v rámci této práce a jakými pravidly se musíte řídit?

Základní pravidla se vztahují na bezpečnost při vykládce a nakládce jak u ruční manipulace, tak za použití technických zařízení. Zároveň nikde není stanoveno, zda se o tuto činnost stará řidič nebo daný skladník. Pokud se jedná o ruční manipulaci s břemeny, pak předpokládáme, že se této činnosti účastní řidič i skladník. U použití technických zařízení už je nutné seznámení s riziky, specifiky a školení, proto může takto manipulovat s břemenem pouze zaměstnanec k tomu  určený.

Přečtěte si také: Pracovní úrazy často způsobí pouhá neopatrnost.

Školení

Jako u každého povolání, i zde je nutné odpovídající školení, které seznámí zaměstnance se všemi riziky, interními předpisy vztahujícími se k dané problematice a tak dále. V rámci školení se zaměstnanci také dozví, jak správně manipulovat s břemeny, aby se vyhnuli úrazům nebo zdravotním komplikacím. Školení musí také, dle § 103 odst. 2 zákoníku práce, obsahovat způsob ověřování znalostí, např. ústně, testem, prakticky. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Mohlo by vás také zajímat: Používejte bezpečně manipulační vozíky.

Jak je to ve skladu?

V rámci provozu skladu vytvoří zaměstnavatel jasné zásady pro bezpečnou manipulaci a skladování, včetně nakládání a vykládání břemen. Vše zapíše do tzv. „Místního řádu skladu“, se kterým jsou následně všichni zaměstnanci seznámení.

Související články:

Pozor na úrazy na školních výletech!

Do začátku prázdnin nám již zbývá jen pár týdnů, a to znamená konání výletů a školních zájezdů. I v těchto chvílích nezapomínejte na základy bezpečnosti. A to nejen proto, …

Pozor na úrazy na školních výletech!

Chci informační schůzku