Bezpečný provoz manipulačních vozíků?

Provoz manipulačních vozíků je jednou z dalších oblastí BOZP, na kterou je potřeba brát zřetel. Dle Státního úřadu inspekce práce vyšlo najevo, že jsou manipulační vozíky ročně příčinou jednoho smrtelného pracovního úrazu! Jaká pravidla bezpečnosti práce se týkají obsluhy těchto vozíků?

SÚIP také uvedla, že se kvůli špatnému používá těchto vozíků stanou až desítky závažných úrazů. K nim došlo například kvůli převrácení vozíku, přimáčknutí zaměstnance nebo sražení.

Manipulační vozíky přitom můžeme najít v různých odvětvích, ať už se jedná o zpracovatelský průmysl, zemědělství či velkosklady.

Mohlo by vás také zajímat: Jak mohou vibrace ohrožovat zdraví zaměstnanců?

Vliv délky zaměstnání na úrazovost

U úrazů, které vznikly v důsledku používání vozíku, se zkoumal vliv toho, jak dlouho je zaměstnanec na dané pozici. Vyšší procento úrazů se stalo zaměstnancům novým (do 3 měsíců), kteří brali používání a provoz vozíku jako zábavu, nebo naopak u těch, kteří podcenili řízení nebo se na něj nesoustředili, protože již byli na jedné pozici přes let.

Přečtěte si také: Víte, jak vyplnit záznam o úrazu?

Chyby v BOZP

Dalším faktorem, který vede k úrazům při používání manipulačních vozíků, je zkrátka nedodržování BOZP. Například se opomíjí dostatečné školení přizpůsobené konkrétnímu pracovišti. Dále zaměstnavatel často nevyhledává a nevyhodnocuje rizika na daném pracovišti nebo zapomíná na potřebné revize, návody a další.

Řidiči jsou také na vině

Pokud se zaměříme na řidiče, ti samozřejmě také mohou za posílení některých rizik. Někteří mnohdy ani nemají pověření zaměstnavatele k tomu, aby mohli manipulační vozík řídit.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku