BOZP a PO pro státní správu

thumb-statni-sprava

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, které musí být vyřešené jak ve zdravotnictví a školství, tak ve státní správě. I ve státní správě platná legislativa určuje povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, i ve státní správě se musí dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci.

Nejdůležitějším faktorem ve státní správě z pohledu BOZP je neustálé vyhledávání rizik. Rizika se musí vyhledávat a následně se musí hledat jejich řešení hlavně u zaměstnanců údržby zeleně, kteří dennodenně pracují se stroji a různými chemickými látkami, jež by mohly mít negativní dopad na jejich zdraví. Je třeba, aby probíhalo jejich pravidelné školení, na kterém se projednají i nejčastější důvody pracovních požárů nebo choroby z povolání. U zaměstnanců údržby zeleně k pracovním úrazům a k nemocem z povolání dochází skutečně velice často.

Ve státní správě a samosprávě se také musí myslet i na požární ochranu, v rámci které je třeba, aby byli jednotlivé objekty havarijně připraveny. Samozřejmě to není jediná povinnost vyplývající z předpisů v oblasti PO.

Než přejdeme ke konkrétním povinnostem v oblasti BOZP a PO, je třeba zmínit, že v případě, že si nebudete vědět s jednotlivými oblastmi rady, obraťte se na nás – na firmu EXTÉRIA, která se o problematiku BOZP a PO profesionálně stará u stovek různých typů samosprávy a státní správy v celé České republice.

Povinnosti státní správy a samosprávy v rámci BOZP

K povinnostem patří například nutnost mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou dokumentace BOZP. Také se musí pravidelně provádět prověrky BOZP na úřadech, v rámci kterých se budou vyhledávat další rizika, u nichž se bude hledat jejich řešení. Musí se také provést kategorizace prací u zaměstnanců, průběžně se musí kategorizace aktualizovat. Nesmíme zapomenout ani na zajištění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců či na vypracování registru rizik pro státní správu či samosprávu.

K dalším povinnostem, které se týkají BOZP ve státní správě a samosprávě, patří také nutnost evidovat a hlásit pracovní úrazy a jejich příčiny, případné odškodnění. Také se musí neustále vyhledávat nebezpeční faktory, které mohou jakkoli negativně ovlivnit pracovní prostředí. To však není zhola všechno. K dalším povinnostem dále patří:

  • Povinnost zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce.
  • Povinnost mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek.
  • Povinnost kontrolovat dodržování limitů přesčasových prací.
  • Povinnost dodržovat podmínky technické prevence, také se musí v souvislosti s tímto vést revize a kontroly technických zařízení a strojů.

Povinnosti státní správy a samosprávy v rámci PO

Povinnost mít vyřešené PO se vztahuje i na státní správu a samosprávu. I státní správa či samospráva musí svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí, taky musí vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany. Povinností je i vedené požární knihy či provádět preventivní požární prohlídky. A samozřejmě je nutné, aby byly vypracovány poplachové směrnice nebo aby byl vypracován přehled o revizích prostředků požární ochrany.

Jaké jsou rizikové faktory ve státní správě a samosprávě?

Ve státní správě a samosprávě se samozřejmě nachází i celá řada rizikových faktorů. Patří k nim uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí. Je proto důležité, aby se neustále udržovaly komunikace, podlahy a také schodiště. K dalším rizikovým faktorům patří služební vozidla – musí proběhnout školení řidičů, v rámci kterého budou řidiči informováni i o tom, co dělat v případě dopravní nehody, jak postupovat při dopravní nehodě.

Rizikovým faktorem je i potřísnění chemickými látkami při jejich manipulaci, také může dojít k poleptání končetin nebo očí. Chemickými látkami se myslí v tomto případě například benzin nebo ředidlo. Jistým rizikovým faktorem je mimo jiné i možný úraz, k němuž může dojít při používání malé zemědělské techniky, jako je křovinořez nebo sekačka a podobně.

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve státní správě a samosprávě, které pokryjí veškeré zákonné požadavky.

Jaká je cena pro státní správu a samosprávu za BOZP a PO

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 930 Kč/měsíčně, díky velkému množství státní správy a samosprávy dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Chci informační schůzku