BOZP a PO pro zdravotnictví

thumb-zdravotnictvi

BOZP a PO se vztahují na osoby samostatně výdělečně činné, taky se vztahují na velké podniky i na školství. Ovšem věděli jste, že se musí dodržovat povinnosti a předpisy i ve zdravotnictví? Ostatně ona to není překvapující informace, vždyť především ve zdravotnictví či také v sociální péči existují jistá specifická rizika, která mohou ohrozit jak zdraví pracovníků ve zdravotnictví, tak zdraví pracovníků v sociálních službách.

Pokud bychom se na to podívali z pohledu BOZP, řekli bychom, že nejproblematičtější oblastí je pohyb na pracovišti, také stav technických zařízení a přístrojové techniky, taktéž je problematické poskytování OOPP čili ochranných pomůcek, které musí zaměstnavatel zaměstnanci přidělit a které musí zaměstnanec tím pádem využívat a používat. Z pohledu BOZP můžou být ve zdravotnictví a sociálních službách problematické i přesčasové práce.

Zaměstnavatel je povinen neustále hledat rizika a jejich zdroje, také musí navrhovat opatření k omezení či eliminování rizik. To je dáno zákonem. Pokud byste však potřebovali pomoct, stačí se obrátit na naši společnost EXTÉRIA, která problematiku BOZP vyřeší profesionálně a odborně. Firma zajišťuje BOZP u více jak stovek různých zdravotnických a sociálních zařízeních v celé České republice.

Povinnosti ve zdravotnictví v rámci BOZP

Je skutečně mnoho povinností, které musí zdravotní a sociální zařízení dodržovat v rámci BOZP. V případě nedodržení a v případě příchodu kontroly do zařízení jinak bude udělena pokuta, která může sáhnout až do milionů korun. A takto velká sankce může leckterého člověka či firmu zcela zruinovat.

K povinnostem patří například nutnost mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou dokumentaci BOZP. Taktéž se musí provádět pravidelné prověrky BOZP, musí se provést kategorizace prací či se musí zpracovat registr rizik pro zdravotnická zařízení. Další povinností je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance, zaměstnancům se musí poskytovat pravidelné školení, které bude zaměřené na problematiku BOZP.

K dalším povinnostem v rámci BOZP se řadí povinnost neustále vyhledávat nebezpečné faktory stavu pracovního prostředí, musí se zajistit, aby zaměstnanec nevykonával žádné zakázané práce, nebo se musí zajistit ochranné pracovní prostředky čili OOPP.

To však nejsou jediné povinností zdravotnických a sociálních zařízení v rámci BOZP. K dalším povinnostem patří:

  • Povinnost vést seznam zakázaných prací pro těhotné ženy.
  • Povinnost kontrolovat dodržování limitů přesčasové práce.
  • Povinnost dodržovat podmínky technické prevence, také revize či kontroly technických zařízeních a lékařských přístrojů, které se ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních nachází.
  • Povinnost evidovat a taky hlásit pracovní úrazy, ke kterým došlo na pracovišti. Zároveň se musí evidovat a hlásit i jeho příčiny a následné odškodňování.

Povinnosti ve zdravotnictví v rámci PO

Samozřejmě se musí ve zdravotnických a sociálních zařízeních dodržovat i povinnosti týkající se požární ochrany. K povinnostem patří nutnost zařadit činnosti do kategorie požárního nebezpečí, také se musí vést a následně pravidelně aktualizovat dokumentace požární ochrany, nesmíme zapomenout na vedení požární knihy. Ve zdravotnictví se také musí vypracovat poplachová směrnice, musí se vést poplachové preventivní prohlídky a samozřejmě je třeba mít přehled o prostředcích požární ochrany a o jejich revizích.

Jaké jsou rizikové faktory ve zdravotnictví?

Ve zdravotnictví se nachází celá řada rizikových faktorů, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka při práci nebo na pracovišti. K rizikovým faktorům patří uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí. S tím souvisí povinnost udržovat dle požadavků schodiště, podlahy a komunikace na pracovišti. Dalším rizikovým faktorem ve zdravotnictví je například ruční manipulace s pacienty. Každý den čelí zaměstnanci zdravotnických nebo sociálních zařízení nadměrné námaze, což může vést k poranění páteře nebo k poranění určitých svalových skupin.

Rizikovými faktory také je popálení při styku s horkými předměty, zásahy elektřinou při zacházení a při práci s elektrickými zařízeními a přístroji, dalším rizikovým faktorem je ionizující záření, neonizující záření či různé chemikálie a biologické vlivy, jako jsou bakterie a viry.

V případě, že potřebujete pomoct s bezpečností práce a požární ochranou, obraťte se na nás, na EXTÉRII. Na základě uzavřené smlouvy zajistíme kompletní outsourcing služeb v oblasti BOZP a PO. Postaráme se o vše, co s BOZP a PO ve zdravotnictví souvisí. Pokryjeme veškeré zákonné požadavky a vy se tak budete moct plně věnovat vašemu zdravotnickému nebo sociálnímu zařízení.

Jaká je cena pro zdravotnická a sociální zařízení za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 930 Kč/měsíčně, díky velkému množství zdravotních a sociálních zařízení dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Chci informační schůzku