BOZP při obsluze motorové pily

Motorová pila je zdrojem mnohých, často vážných, úrazů. Při její obsluze se tedy jedná o zvlášť rizikovou práci, proto musí být zaměstnanec seznámen se všemi riziky a zásadami bezpečnosti práce. Jaké jsou pravidla BOZP při obsluze motorové pily?

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu různých povinností a také v ní najdete, že obsluha motorové pily musí mít zdravotní způsobilost. Dále s pilou může pracovat pouze osoba starší 18 let.

Co je nejdůležitější?

Stejně jako u jiných zařízení, s motorovou pilou nesmíte pracovat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Hlaste jakoukoliv i drobnou závadu na pile! U motorové pily je nutná její pravidelná údržba a kontrola. Pravidelné kontroly předejdou dalším možným problémům nebo dokonce úrazům z důvodu špatného fungování přístroje. O všech opravách i kontrolách veďte podrobnou dokumentaci.

Nezapomeňte také na používání OOPP, jako je ochranný štít nebo brýle, ochranná sluchátka a rukavice!

Přečtěte si také: Pracovní úrazy často způsobí pouhá neopatrnost.

Školení

Pro každé zařízení, které zaměstnanci používají, mějte na pracovišti návod k obsluze a podrobný postup práce zahrnující bezpečnostní pravidla. Na školeních se zaměstnanci dozví o všech rizicích spojených s užíváním motorové pily a jsou seznámeni s tím, co je nutné plnit, aby se vyhnuli úrazům.

Mohlo by vás také zajímat: Kniha úrazů: Máte ji správně vedenou?

Pracovní postupy

Pracovní postupy stanovuje zaměstnavatel i spolu s organizací práce se zaměřením na zvláštnosti pracoviště, bezpečnost vykonávání činnosti a další.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku