Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště tak důležitá? Díky tomuto článku už pro vás bude kategorizace hračkou a vyhnete se vysokým pokutám.

Co to kategorizace je?

Jedná se o základní povinnost každého zaměstnavatele, při které dochází k přerozdělení jednotlivých prací do čtyř základních kategorií dle jejich rizikovosti. Podle toho, jak moc je dané pracoviště rizikové, se odvíjí další povinnosti, jako jsou například pravidelné lékařské prohlídky nebo povinnost lékařského dohledu na pracovišti.

Přečtěte si také: Vstupní školení BOZP a PO není jen nezbytná formalita!

Do jakých kategorií lze práce zařadit?

Každou práci můžeme dle toho, jak moc je riziková, zařadit do 1. až 4. kategorie. Zatímco u prací v první kategorii se nevyskytují téměř žádná rizika, která by přímo ohrožovala vaše zdraví, u čtvrté již průkazně existuje nějaký faktor, který může mít nepříznivý vliv na vaše zdraví, a to i přes používání OOPP.

Neexistuje žádný seznam profesí a jim přidělených kategorií, jelikož každá práce a každé pracoviště má svá specifika a podmínky, a proto někde může být skladník v kategorii 1. a někde dokonce ve 3. Každé pracoviště je velmi individuální, a tak musíme přistupovat i k hodnocení jednotlivých profesí.

Za chybějící kategorizaci hrozí sankce!

Na kontrolách se velmi často setkáváme s chybějící kategorizací prací a s tím spojenými dalšími problémy. Za nevypracování kategorizace přitom zaměstnavatelům hrozí pokuta až 2 miliony korun, což může být pro některé likvidační.

Jak klientům s touto problematikou pomáháme?

Klientům radíme a pomáháme zajistit měření a hodnocení rizikových faktorů. Následně zpracováváme samotné zařazení do příslušné kategorie a poskytujeme poradenství při hlášení kategorizace na KHS. Nejen, že vám ušetříme čas a starosti, ale také finance v případě nečekané kontroly ze strany státu.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku