Vstupní školení BOZP a PO není jen nezbytná formalita!

Každý zaměstnavatel má povinnost adekvátně proškolit v BOZP a PO každého zaměstnance, kterého nově nabírá, nebo který přechází na jinou pozici. Zaměstnance v rámci školení seznámí se všemi riziky, postupy a pravidly, bez nichž nesmí práci vykonávat. Školení není jen vstupní formalita, ale eliminuje případné úrazy či jiné nehody.

Školení BOZP a PO v praxi

Každý zaměstnavatel ručí za to, že jeho zaměstnanci absolvovali vstupní školení BOZP a PO hned při svém nástupu do práce. Pracovníci jsou pak povinni dané předpisy a pokyny, se kterými se v rámci školení BOZP seznámili, dodržovat. Bezpečnostní předpisy jsou totiž závazné pro každého zaměstnance dané společnosti.

Přečtěte si také: Pozor na úrazy na školních výletech!

Co vše vstupní školení obsahuje?

V rámci školení se zaměstnanec seznámí s pracovním prostředím pracoviště, jeho specifiky a riziky. Dále se seznámí s přístroji, zařízeními a pracovními pomůckami, které jsou součástí výkonu jeho práce. Zaměstnanec je upozorněn také na přísný zákaz užívání alkoholu či jiných návykových látek.

Po absolvování školení jsou všechny nabyté informace závazné a zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že bude na pracovišti všechna pravidla bezpečnosti dodržovat.

Přečtěte si také: Nemocenské pojištění: jaká je jeho výše?

Nejedná se pouze o formalitu

Vstupní školení není jen pouhou formalitou, ale důležitým bodem, díky kterému je možná eliminace případných úrazů a jiných nehod. Správně proškolení zaměstnanci, kteří ví, jaké postupovat, aby se vyhnuli riziku ohrožení zdraví, způsobují na pracovišti mnohem méně nehod. Nehody nemusí být jen zdravotního rázu, ale i všemožných hmotných poškození, která vás mohou stát nemalé peníze. V případě kontroly vás opět v případě nedodržování či porušování čekají sankce a pokuty ze strany inspekce.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku