Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Pro rok 2024 je to tedy 424,27 Kč.

V tomto roce se vláda pravděpodobně zaměří opět na zákoník práce, a to na specifické zdravotní služby či zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V úvahu připadá také novela o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo novela o podrobnějších požadavcích na pracoviště a životní prostředí.

V té se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Ve hře je také novela o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V minulém roce se také diskutovalo o novele věnované práci na dálku (home office), bohužel došlo k významným škrtům, takže z hlediska BOZP nedošlo k žádným velkým změnám. Do budoucna ovšem je potřeba toto téma blíže projednat, jelikož zaměstnavatelé většinou omezují svou odpovědnost za BOZP pouze na své pracoviště.

Na podzim minulého roku ovšem vešlo v platnost to, že zaměstnanec a zaměstnavatel musí sepsat dohodu o práci na dálku na základě směrnice. Do té doby stačila ústní domluva.

Zda se vláda zaměří na některá z těchto témat nebo ne, se ukáže v následujících měsících.

Přečtěte si také článek o tom, co byste měli vědět, když se k vám chystá kontrola z OIP.

Související články:

Chci informační schůzku