Dodržujte přestávky na pracovištích. Zamezí zbytečným úrazům.

Přestávky na jídlo a oddych mají svůj důvod z hlediska bezpečnosti práce, proto je důležité je dodržovat. V mnoha oblastech a povoláních se stává, že přestávky zaměstnanci vynechají nebo je nestihnou. To ale mnohdy vede ke zbytečným úrazům.

Délka přestávky

Přestávky v práci jsou upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 88. Je zde uvedené, že maximálně po 6 hodinách nepřetržité práce musí mít zaměstnanec přestávku na jídlo a oddech. Přestávka trvá nejméně 30 minut a nepočítá se do celkové pracovní doby. Jestliže zaměstnanec vykonává práci, u které nelze dojít k přerušení, i během provozu má právo na odpovídající přestávku, která se mu započítává do pracovní doby.

Rozdělení přestávek je také možné, ale i vždy musí alespoň jedna její část trvat minimálně 15 minut.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce v pohostinství.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnostní přestávky mají za úkol, aby si zaměstnanec odpočinul od jednotvárné práce, která například jednostranně zatěžuje jeho tělo. Bezpečnostní přestávky jsou nutné na pracovištích, kde existují rizikové faktory, jako je například zátěž teplem. V tomto případě má zaměstnanec právo na pravidelnou přestávku.

Rizikem je již zmiňovaná teplota, ale i celková fyzická a lokální valová zátěž nebo používání OOPP. Pokud zaměstnanec nepřetržitě používá osobní ochranné pracovní prostředky, které ztěžují jeho pohyb, dýchání nebo vidění, má také právo na přestávky, které trvají nejméně 10 minut co 2 hodiny.

Mějte BOZP v pořádku!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku