Evidenční karta OOPP musí být při kontrole v pořádku

Při kontrole KHS ve veřejné obchodní společnosti, chtěla paní inspektorka mimo jiné vidět kartu výdeje OOPP, kterou měl klient v perfektně vedeném stavu. Víte, jak má taková evidenční karta vypadat?

Na začátku února proběhla kontrola KHS u jednoho z našich klientů, na kterého byl přítomný i náš technik. Nejdříve chtěla paní inspektorka prohlédnout pracoviště, na němž neshledala žádné chyby. Poté se klasicky zaměřila na dokumentaci BOZP. Jako první si vyžádala k předložení smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ta byla v naprostém pořádku. Následovala kontrola evidenční karty o výdeji osobních ochranných pracovních prostředků, u které rovněž nenalezla žádné chyby.

Evidenční karta OOPP

Problematiku poskytování OOPP popisuje zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky v závislosti na přítomných rizicích, charakteru práce a druhu pracoviště. Dokumentace o tom, jak často a v jaké podobě jsou pomůcky zprostředkované je nutnou součástí dokumentů, které na pracovišti snadno najdeme. Evidenční karta OOPP by měla sloužit pro stvrzení, že si zaměstnanec ochranný prostředek převzal. Písemné potvrzení je důležité nejen kvůli kontrol, ale především pro případné prokázání toho, že zaměstnanec, který utrpěl úraz, byl proti rizikům vybaven.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Jak má evidenční list vypadat?

Neexistuje jednotný vzor pro to, jak má tento dokument vypadat, každé pracoviště si jej uzpůsobí dle svých vlastních potřeb. Základem je každopádně celé jméno zaměstnance, vykonávaná práce, druh přiděleného ochranného prostředku a důvod přidělení, datum předání a podpis zaměstnance.

Vyhněte se vysokým pokutám

Potřebujete v oblasti BOZP a PO poradit? Obraťte se na odborníky v oboru. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám se vším pomůžeme.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku