Extéria vám poskytne rychlou pomoc i řešení problémů

Již na začátku dubna se nahlásila inspekce OIP do společnosti zpracovávající dřevo, a ta se tedy rozhodla využít služeb Extérie v oblasti BOZP a PO. Rychle jsme novému klientovi naplánovali předkontrolu s naším technikem, který důkladně prošel dokumentaci i pracoviště a následně doporučil možná řešení závad.

Chystaná kontrola OIP byla dle slov pana jednatele na udání. Současně s předkontrolou se náš technik postaral také o školení BOZP a PO. Po školení následovala prověrka pracoviště, při které technik Extérie klienta průběžně informoval o nalezených nedostatcích.

Najdeme pro vás rychlá řešení závad

O dokumentaci BOZP a PO se kompletně postarala Extéria a zajistila tak všechny potřebné směrnice. V dokumentaci ovšem chyběla kategorizace prací, proto technik jednateli vše podrobně vysvětlil a předal mu kontakt na nejbližší pobočku Zdravotního ústavu k provedení hodnocení rizikových faktorů. Dalším kamenem úrazu byly chybějící revize. Absence revizních zpráv je častou chybou, se kterou se na pracovištích setkáváme, proto je Extéria domluvená s externí firmou, která dokáže velmi rychle všechny potřebné revize zajistit.

Bezpečnostní značení

Následně se přešlo ke kontrole pracoviště, kde technik upozornil na chybějící bezpečnostní značení, otvor v podlaze, který je nutné zakrýt a nakonec doporučil, aby se z pracoviště odstranily všechny nepotřebné a nepoužívané věci.

Přečtěte si také: Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Všeobecná kontrola

V den samotné kontroly přijela na místo naše technička a zanedlouho i paní inspektorka. Ze strany OIP se mělo jednat o všeobecnou kontrolu, a tak se nejdříve všichni společně vydali na pracoviště a poté na dokumentaci. Na pracovišti bylo téměř vše v pořádku, inspektorka pouze postrádala zajišťovací kliny ve venkovních prostorech.

Při procházení dokumentace chtěla paní inspektorka vidět pracovní smlouvy, provedená školení a školicí osnovy a návody ke všem strojům. Protože má společnost všechny stroje nové, mají návody k dispozici v papírové i elektronické verzi.

Na závěr paní inspektorka připomněla, co vše je potřeba doložit či opravit a rozloučila se.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku