Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Nejčastější chybou, které se naši klienti na pracovištích v rámci BOZP a PO dopouštějí, jsou chybějící revize. Řada firem i malých podnikatelů na tyto revize zapomíná. Vystavují se tak nejen riziku sankcí v případě kontroly, ale také ohrožují bezpečnost svých zaměstnanců.

K čemu je revize?

Cílem revize je kontrola zařízení, ověření jeho bezpečnosti a technického stavu. Revize jsou ze zákona povinné, a to i pro živnostníky, kteří mají provozovnu nahlášenou v místě bydliště a pracují tedy z domu.

Existují různé typy revizí, například revize elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení nebo také revize komínů, hromosvodů a dalších.

Přečtěte si také: Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních.

Kdy se musí provádět?

Revize se provádí vždy při jejich zakoupení a instalaci, v případě jejich opravy a také pokaždé pravidelně v rámci zákonem stanovené lhůty. Intervaly, ve kterých musí být kontroly provedeny, se odvíjejí od daného typu zařízení.

Přečtěte si také: Revize. Jak často by se měly provádět a proč se nevyplatí je zanedbávat?

Vysoké pokuty v případě chybějící revize

Pokud neprovádíte revize daných zařízení, hrozí vám vysoké pokuty, konkrétně se její výše může vyšplhat až na 2 miliony korun! Pokud revizi máte, ale není provedená řádně a v požadovaném rozsahu, můžete dostat pokutu 1 milion korun.

Kdo může revizi provést?

Revize může provádět pouze revizní technik, který má oprávnění k této činnosti. Technik provede kontrolu zařízení a o jeho stavu podá tzv. revizní zprávu. Revizní zpráva je tedy dokument, který obsahuje základní údaje o provedené revizi a její výsledek. Nezapomínejte, že zpráva musí být na pracovišti trvale uložena.

Zákonná povinnost mít na pracovišti zajištěnou bezpečnost práce se nevyplácí podceňovat. V opačném případě vám totiž při jejím nedodržování či porušení hrozí vysoké pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám předáme více informací.

Tlakové láhve není dobré v rámci BOZP podceňovat. Zvlášť, když vás čeká kontrola HZS!
https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/
Proč jsou předkontroly důležité?
Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku