Farmářské trhy také čelí kontrolám inspekce

Bezpečnost práce se týká všech povolání a oblastí, takže farmářské trhy nejsou výjimkou. S příchodem jara se začínají ve městech pravidelně objevovat víkendové farmářské trhy, kde mohou místní výrobci prodávat své výrobky. I k těmto malým obchodníkům může přijít na kontrolu inspekce.

SÚIP i SVS

Na trhy často zavítá inspekce ze Státního úřadu inspekce práce, který kontroluje zejména pracovní smlouvy dočasně zaměstnanými prodejci a další dokumentaci, nebo ze Státní veterinární správy, která se zabývá zejména hygienou.

Přečtěte si také: Brigádníci a BOZP. Nezapomeňte na tyto zásady.

Na trzích najdeme více rizik

Na trzích se velmi často setkáváme s brigádníky a zaměstnanci pracujícími na dohodu o provedení práce. Z hlediska BOZP na všechny tyto pracovníky pohlížíme jako na zaměstnance v pracovním poměru. Proto je potřeba je před nástupem do práce seznámit s bezpečnostními předpisy a případně je vybavit OOPP.

Kromě pracovních smluv se může kontrola zaměřit také na obecná hlediska bezpečnosti práce, jako je kontrola technických zařízení, revize a podobně.

Každý rok se zvyšuje počet kontrol

Na svém webu SVS uvádí, že v loňském roce provedla na trzích celkem 401 kontrol a výše uložených pokut dosahovala až 500 tisíc korun. Na většině farmářských trhů najdeme potraviny živočišného původu, a proto se počty kontrol každoročně navyšují. Nejčastější závady našli inspektoři v předchozích letech zejména v označování výrobků. Dalším nešvarem pak byla nedostatečná ochrana vůči vnější kontaminaci nebo problémy při manipulaci s produkty.

Chcete mít BOZP a PO v naprostém pořádku a obstát u každé návštěvy inspekce? Neváhejte e ozvat EXTÉRII, která vše vyřeší za vás.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku