Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. V BOZP se jedná o OSVČ osoby podnikající pod IČ, které jsou povinné dodržovat zákon.