Hasičský záchranný sbor České republiky s pracovištěmi v každém okrese. Provádí kontroly dodržování požární ochrany u firem a OSVČ. Uděluje sankce za nedodržení zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb.