I kominíci musí dodržovat BOZP

Komíny a jejich údržba jsou součástí požární ochrany domů, ale i pracovišť. Kominíci se ale nejen starají o bezpečnost druhých, ale sami musí dbát na dodržování určitých pravidel tak, aby nedošlo k úrazu. Samo povolání přitom skýtá mnoho rizikových faktorů.

Mezi základní předpisy, které se týkají zajištění BOZP na pracovišti, patří Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce ochrany zdraví při práci.

Rizika

Kominíci při výkonu práce pracují ve výškách, navíc dochází k dýchání prachu a jiných látek a k používání určitých zařízení. To všechno považujeme za rizika tohoto povolání. Úkolem zaměstnavatele je tedy pořádání pravidelných školení o BOZP a práci ve výškách, dále jsou nutné pravidelné zdravotní prohlídky zaměstnanců, které se u osob starších 50 let uskutečňují alespoň jednou za dva roky. Další povinností je také vytvoření seznamu všech rizik spojených s danou činností, evidence OOPP a jejich užívání a tvorba pracovních postupů pro práci ve výškách.

Přečtěte si také: Jak často byste měli provádět kontrolu komínů?

Možné úrazy

Kominíci jsou vystavení zejména riziku pádu z výšky, ať už ze žebříku, lešení, střechy nebo plošiny. Zaměstnanci tedy musí být na tuto variantu připravení. V tomto případě se bohužel většinou jedná o těžké nebo dokonce smrtelné úrazy.

Další úrazy vznikají při pohybu ve stísněném prostoru, například v průlezových komínech, kde dochází k odřeninám, úderu do hlavy nebo pohmožděninám.

V neposlední řadě vzniká nebezpečí úrazu nebo nemoci z povolání při vdechování prachu, popela, sazí, ale i par a plynů. Typické jsou u těchto rizik následné bolesti hlavy, zadýchávání se nebo únava.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku