Víte, jak často byste měli provádět kontrolu komínů?

Pomalu ale jistě přichází ochlazení a s ním spojená topná sezóna. Pokud jste majitelem rodinného domu, chaty nebo chalupy, nevyhnete se povinné revizi komínu. Víte, jak často byste měli nechat komín vyčistit a jaký je vlastně rozdíl mezi revizí a kontrolou?

Nepodceňujte kontroly, mohlo by se vám to vymstít

Čištění komínu neboli spalinové cesty je podle zákona č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty povinné a mělo by se provádět alespoň jednou ročně. Čištěním máme na mysli odstranění pevných látek, různých usazeninnečistot ze spalinové cesty. Čištění komínů je nejvhodnější provádět vždy na konci léta, kdy je ještě hezké a teplé počasí. Dalším důvodem, proč komín prohlédnout ještě před výrazným ochlazením, je potřeba mít ho před kontrolou či jeho čištěním vychladlý. Navíc čistit komín v dešti či mrazu je nepraktické a v případě, že se potřebujete dostat na střechu, může být i velmi nebezpečné.

Pokud komín nemůžete vyčistit klasicky mechanickým způsobem, můžete zvolit čištění pomocí vypalování. Tato metoda se však aplikuje pouze u komínu, který je odolný proti vyhoření sazí a provádí ji oprávněná osoba.

Rozdíl mezi revizí a kontrolou komínu

O revizi komínu mluvíme v případě, že se jedná o jednorázovou činnost, kterou provádí specialista, nejčastěji pak kominík. Ten provádí revizi při zprovoznění kotle nebo komínu, případně po odstranění problému či po velké změně (změna druhu paliva, výměna zdroje vytápění, vznik požáru nebo trhliny ve spalinové cestě komínu apod.) Při následném dlouhodobém používání spalinových cest pak postačí provádět pouze jejich pravidelné kontroly a čištění. Revize komínu je totiž finančně nákladnější a zbytečně byste tak utratili více, než je třeba.

Jak často provádět kontrolu a čištění komínu?

Před každou kontrolou komínu je důležité, abyste nezapomněli na jeho vyčištění. Toho se můžete ujmout buď sami nebo čištění přenecháte kominíkovi. Jak často byste komín měli nechat vyčistit a zkontrolovat záleží na druhu používaného paliva, výkonu připojeného kotle a na tom, zda člověk topí pouze přes sezónu nebo celoročně. Obecně však platí, že kontrolu komínu musí kominík provést alespoň jednou ročně. Zkontrolovat pak musí zejména komíny připojené na kotle s tuhými palivy, ve kterých vzniká velké množství sazípopílku.

Rychlý přehled lhůt pro čištění a kontroly komínů podle zdroje vytápění je zobrazený v následující tabulce:

Kolik vás revize a kontrola komínu bude stát?

Pro jednorázovou revizi vašeho komínu si přichystejte přibližně 1 500 až 2 500 Kč. Cena se odvíjí od spalinové cesty a lokality a přičítají se k ní také náklady na dopravu. Co se týče jednoročních kontrol, ty vás budou stát od 500 do 1 000 Kč. I v tomto případě počítejte s příplatkem za náklady na čištění komínu, které vás vyjdou na pár stovek, pokud si čištění komínu nebudete provádět sami. Ke kontrolám si navíc kominíci účtují cenu za ujeté kilometry.  

Zanedbávání pravidelných kontrol se vám může pěkně prodražit

Nezapomínejte na to, že revize a pravidelné kontroly komínů jsou ze zákona povinné. V případě jejich zanedbání či nedodržení daných termínů vám hrozí tučná pokuta. Doklady o provedených kontrolách si pečlivě uchovejte. Pokud totiž dojde k požáru, pojišťovna bude chtít doložit, že jste pravidelně prováděli kontrolu a údržbu komínu a z vaší strany jste tedy nic nezanedbali. Určitě se proto nevyplatí mít ušetřených pár tisícikorun ročně, ze kterých pak jen těžko uhradíte škodu způsobenou požárem, která se může vyšplhat až do řádu milionů korun. Nehledě na to, že v případě neprůchodných spalinových cest nebo špatného chodu komínu může dojít nejen k požáru, ale také k otravě oxidu uhelnatým, která má na svědomí několik životů ročně.

Nepodceňujte proto pravidelné kontroly komínů a kominíka si objednejte včas, ještě než začne topná sezóna, kdy kominíci nejsou tolik vytížení. Nechráníte totiž pouze váš majetek, ale především vaše zdraví.

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku