Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také na ministerstva a další státní orgány. Dané kategorie obsahují stanovená kritéria a další požadavky, na jejichž základě se pak vyhodnocuje, jak hrozící nebezpečí posoudit a kam jej začlenit. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Česká legislativa

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí nařizuje přímo § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti zařazují do tří kategorií:

  1. Bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. Se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. S vysokým požárním nebezpečím

Pokud zaměstnavatel provádí činnost s vysokým požárním nebezpečím, musí dodržovat uvedené povinnosti stanovené zaměstnavatelům, kteří provádějí činnosti zařazené do nižších kategorií. Navíc podle § 29 zákona č. 246/2001 Sb. je zaměstnavatel povinný zajistit posouzení požárního nebezpečí. Posouzení zpracovává pouze odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří pracují na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím, může školit pouze odborně způsobilý vedoucí zaměstnanec nebo technik PO. Ostatní školení a odborné přípravy mohou provádět osoby, které se zaměřují na subjekty provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Preventivní požární prohlídky v objektech, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se musí provádět minimálně jednou za tři měsíce. Ovšem jen za předpokladu, že není stanovena kratší lhůta kontroly. U pracovišť bez zvýšeného požárního nebezpečí se preventivní požární prohlídky provádí jednou za 12 měsíců a se zvýšeným požárním nebezpečím se pak provádějí jednou za půl roku. Pro kontrolu dokumentace PO platí stejná pravidla, která se vztahují pro provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Přečtěte si také: Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku