Jak řešit pracovní úraz?

I přes veškerá opatření se na pracovišti může stát pracovní úraz. Je proto dobré vědět, jaké kroky je potřeba následně podniknout. Správné řešení úrazu vám může ušetřit plno starostí, času, ale i financí. Pojďme se společně podívat na to, co dělat, když k úrazu dojde, a jak vám může pomoci, když jste klientem Extérie.

Co je a není pracovní úraz?

Pracovním úrazem je jakékoliv poškození zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho vůli při plnění pracovních úkolů.

Mezi pracovní úrazy naopak neřadíme ty, které se zaměstnanci staly například na cestě do práce či jinde mimo pracoviště či při činnosti, která nesouvisí s výkonem práce.

Základní kroky

Pokud na vašem pracovišti dojde k úrazu, je nutné zajistit zaměstnanci první pomoc. Poté se snažte zachovat místo úrazu v původním stavu a dobře ho zdokumentujte. Poté už přichází na řadu věci, které jsou důležité i pro budoucí řešení a posuzování pracovního úrazu.

Přečtěte si také: Pracovnělékařské služby v kostce

Ohlášení úrazu

V co nejkratší době úraz ohlaste. To, komu se bude tato událost hlásit, se odvíjí od formy a typu úrazu. Pokud například úraz vznikl důsledkem trestné činnosti, nebo šlo o pracovní úraz, hlaste jej přímo Policii ČR nebo státnímu zástupci. Jestliže došlo pouze k hospitalizace na dobu delší, než je 5 dní, hlásí se tato nehoda oblastnímu inspektorátu práce. Úraz se také ohlašuje příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců v oblasti BOZP. Samozřejmě také pojišťovně zaměstnavatele i zaměstnance.

Poté již zaměstnavatel řeší příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, a to nejlépe za přítomnosti samotného zaměstnance.

Přečtěte si také: Dohled na pracovišti

Pokud jste klienty Extérie, nechte vše na nás

Klienti Extérie si s řešením úrazů nemusí lámat hlavu. Stačí se na nás v případě nehody obrátit a my vám rádi se vším pomůžeme a poradíme.

Co dělat v případě pracovních úrazů

  1. Kontaktujte nás – 558 273 577 nebo technici@exteria.cz
  2. Společně vyhodnotíme druh pracovního úrazu a určíme další postup
  3. Poskytneme Vám veškeré potřebné formuláře
  4. Pomůžeme Vám s evidencí popř. hlášením úrazu na příslušené orgány
  5. Společně zjistíme příčinu a zdroj úrazu a k tomu stanovíme nápravná opatření
  6. Zůstaneme nadále v kontaktu pro potřebu další konzultace

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku