Pracovnělékařské služby v kostce

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které musí zaměstnavatel zajistit pro své zaměstnance. Zaměstnavatel tedy uzavírá smlouvu se zdravotnickým zařízením, které mu následně poskytuje dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců, kontroly pracoviště, školení první pomocí a doporučuje obsah lékárničky.

Mezi pracovnělékařské služby patří například hodnocení stavu zaměstnanců, poradenství ohledně pracoviště ze zdravotního hlediska, dohled na pracovišti, ale i školení první pomoci nebo kontroly obsahu lékárničky.

Dohled na pracovišti

Zdravotnický dohled na pracovišti pravidelně hlídá a kontroluje výkon práce na pracovišti a zároveň zde zjišťuje a vyhodnocuje možné rizikové faktory. Dohled také hodnotí rizika, která mohou mít vliv na pozdější nemoci z povolání, pracovní úrazy nebo jiná ohrožení na zdraví.

Poradenství

Poskytovatel pracovnělékařských služeb pomáhá zaměstnavateli s řešením rizikových faktorů na pracovišti. Sleduje například vliv těchto faktorů na zdravotní stav zaměstnanců a navrhuje opatření, která by mohla dopady snížit. Zpracovává také návrh vybavení první pomoci na pracovišti, obsah lékárničky i poskytování OOPP.

Přečtěte si také: Potravinářské průkazy se ruší

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby?

Poksytování těchto služeb zajišťuje buď praktický lékař, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel s touto osobou uzavírá smlouvu o pracovnělékařských službách.

Jaké novinky přinesl začátek roku?

Od 1. ledna 2023 došlo ke změnám v rámci pracovnělékařských služeb a lékařských prohlídek. Novinkou je také provádění dohledu na pracovišti alespoň jednou za tři roky u prací, které jsou zařazené do druhé rizikové, třetí a čtvrté kategorie. U první kategorie může dohled probíhat pouze, pokud tak stanoví zaměstnavatel, nebo si ho vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Přečtěte si také: Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách.

Nevíte si s BOZP rady? Obraťte se na nás a my vám rádi se vším pomůžeme. Postaráme se vám kompletně o vše potřebné v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, a to od školení, dokumentace a kontrolu pracoviště, až po pravidelné roční prověrky a zástup v případě příchodu inspekce.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku