Vysazené požární dveře vás neochrání

Ačkoliv by právě pedagogové ve školních zařízeních měli vést k důslednému dodržování BOZP a PO, není výjimkou, že právě ve školách a školkách dochází k opomenutí některých zásadních pravidel. Ve své praxi zažíváme různá překvapení a na první pohled kuriózní zjištění, která ale mohou vést k ohrožení zdraví.

Dveře opřené v kotelně

Jedno z takových překvapení zažil náš technik u nového klienta. Jednalo se o mateřskou školu. Prověrka pracoviště začala v místní kotelně, kam podle slov paní ředitelky běžně pedagogové nechodí. První, čeho si náš technik všiml, bylo asi 7 opřených, na první pohled jasně protipožárních, dveří. Vysvětlení, proč tyto dveře nekonají svou povinnost a jsou vysazené a pečlivě uložené v kotelně, bylo jednoduché. Pro jednodušší a rychlejší pohyb zaměstnanců ve školce nechala paní ředitelka tyto dveře odstranit. V průběhu návštěvy nebylo technikovi předloženo ani požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ). Můžeme se tedy jen domnívat, zda tyto dveře umístili na pracoviště jen pro potřeby kolaudace a poté rovnou odklidili do kotelny.

Požární ochrana

Zařízení denní péče o děti musí splňovat speciální stavební požadavky a rovněž požadavky na požární ochranu.

Mezi nejdůležitější legislativu týkající se požární ochrany ve školách a školských zařízeních patří:

  • Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Požární dveře jsou životně důležité pro minimalizaci šíření ohně a kouře v budově. Vyrábí se na základě specifických norem tak, aby plnily svůj účel. Musí mít tedy určité vlastnosti – požární odolnost, minimální vzdálenost mezi dveřmi a okolními stěnami, funkce utěsnění kouře a systém automatického zavírání. I když všechny tyto vlastnosti vaše dveře splňují, jsou vám k ničemu, pokud je máte vysazené a schované.

Jděte příkladem!

Revize a další bezpečností náležitosti v rámci BOZP a PO by měly být ve školkách a školách nezbytnou samozřejmostí. Zvlášť na těchto místech by si měli zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci uvědomit, jak je důležité dodržovat zásady BOZP a PO, protože tím chrání nejen sebe, ale především děti a mládež.

Připravte svou školku či školu kontrolu s námi!

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si také:

Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia
BOZP a PO pro školství
Jak má správně postupovat škola v případě úrazu žáka?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku