Jak vysoký je příplatek za práci ve ztíženém prostředí?

Věděli jste, že zaměstnanec pracující ve ztíženém prostředí má právo na příplatek? Na koho se příplatky vztahují, jak rozumíme pojmu ztížená práce, a další informace se dozvíte v tomto článku.

Co je ztížené prostředí?

Pojem „ztížené pracovní prostředí“ pro účely poskytování příplatku je vymezen v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Pod pojmem se skrývá prostředí, ve kterém je výkon dané práce spojený s určitými obtížemi, které vyplývají z takzvaného vystavení se ztěžujícímu vlivu. Co vše může být ztěžujícím faktorem? Patří zde například prach, chemické látky a jejich směsi, pracovní procesy, u kterých hrozí chemická karcinogenita, hluk nebo vibrace a radiace.

U všech těchto faktorů musí dojít k překročení určité hranice. To znamená, že při malé prašnosti nemůžete s příplatkem počítat.

Přečtěte si také: Farmářské trhy také čelí kontrolám inspekce.

Příplatek

Každý příplatek za vykonávání takové činnosti se stanovuje od minimální mzdy.  Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. činí výše příplatku 500 až 1 800 Kč měsíčně. Konkrétní výši příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů. To znamená, že za dobu ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnance vedle dosažené mzdy také příplatek alespoň 10 % z minimální mzdy. Příplatek se počítá za každou hodinu práce.

Na co nesmí zaměstnavatel zapomenout?

Nezapomínejme, že tento příplatek je pouze minimální. Sám zaměstnavatel tedy určuje jeho výši.

Zaměstnavatel je především povinen neustále vyhledávat rizika na pracovišti a nacházet řešení k jejich omezení či odstranění. Jestliže jedno z rizik překročí únosnou hranici, jen možné získání příspěvku za vykonanou práci.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku