Jste bezpečný podnik?

Program „Bezpečný podnik“ pořádá přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Jedná se o projekt, který mám firmy motivovat tím, že pravidelně udává osvědčení o splnění veškerých podmínek BOZP. Jak program funguje a kdo může osvědčení získat?

Jste bezpečný podnik?

„Bezpečný podnik“ je označení národního programu pro zavedení systému řízení BOZP, který splňuje české předpisy i předpisy stanovené Evropskou unií. Vítězové programu se vyhlašují už od roku 1996.

Stejnojmenné osvědčení „Bezpečný podnik“ se firmám uděluje dvakrát do roka, a to vždy v druhé polovině května a října. Pro jeho získání musí každá firma poslat žádost na příslušný inspektorát bezpečnosti práce. Zároveň je také povinna splnit řadu bezpečnostních předpisů a podrobit se několika inspekcím, které jejich dodržování kontrolují.

Přečtěte si také: Pracovnělékařské služby v kostce.

Projdete kontrolou

Do programu se může přihlásit jakákoliv firma, podmínkou však je, aby příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce ukončil v podniku kontrolu dva měsíce před termínem udělení osvědčení.

Získáním osvědčení „Bezpečný podnik“ firmy dosáhnou nejen vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je pro správné fungování podniku zcela nezbytná, ale docílí také vyšší úrovně kultury. Právě investování do firemní kultury vede k celkovému zlepšení atmosféry na pracovišti a tím i k vyšší produktivitě práce zaměstnanců. 

Seznam na stránkách SUIP

Firmy, které osvědčení dostaly, dokazují, že jim na bezpečnosti jejich zaměstnanců záleží a že neustále pracují na zlepšení firemní kultury podniku, čímž posilují své dobré jméno a postavení na trhu. Seznam firem, které se mohou pyšnit tímto označením, najdete přímo na stránkách SUIP.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku