Kdo je vlastně zodpovědný za BOZP na pracovišti?

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je nezbytnou agendou každého pracoviště. Její součástí je neustálé vyhledávání rizik, školení zaměstnanců a tvorba postupů, které zajistí maximální bezpečí pracovníků Kdo je ale za BOZP agendu na pracovišti zodpovědný?

Za bezpečí a ochranu zdraví na pracovišti vždy zodpovídá zaměstnavatel. Je to jeho zákonem stanovená povinnost. Na základně § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, musí zaměstnavatel vyhledávat rizikové faktory, snažit se je eliminovat, školit své zaměstnance v oblasti BOZP a vytvořit bezpečné pracovní postupy, aby omezil riziko vzniku úrazu či poškození zdraví.

A co vedoucí zaměstnanci?

Povinností vedoucích zaměstnanců je dohlížení na dodržování pravidel BOZP a vytváření příznivých pracovních podmínek. Vedoucí zaměstnanec musí například dohlížet na výdej a využívání OOPP či zacházení s technikou a pracovními nástroji.

Paragraf 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce také říká, že: „Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.”

Vedoucí zaměstnanec tedy musí mít alespoň základní znalosti týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Školení vedoucích zaměstnanců

K získání a ověření znalostí v oblasti BOZP a PO slouží školení vedoucích zaměstnanců, na kterých se dozví vše potřebné. Školení jsou stejně jako u běžných zaměstnanců zaměřená na konkrétní pracoviště a činnost.

Přečtěte si také: Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Za nedodržení či porušení BOZP hrozí sankce

Za nedodržování či porušení pravidel bezpečnosti práce hrozí právě vedoucím zaměstnancům jisté sankce. Pokud například dojde k ublížení na zdraví zaměstnance z důvodu porušení povinnosti, hrozí dokonce až odnětí svobody na jeden rok!

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku