Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má právo a co jsou naopak jeho povinnosti?

Práva a povinnost zaměstnanců v oblasti BOZP najdeme v Předpise č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Zde najdete konkrétní informace o tom, na co máte jako zaměstnanec právo, a co je naopak vaší povinností.

Přečtěte si také: Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Práva zaměstnanců

Každý zaměstnanec má právo na obecně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To znamená, že zaměstnavatel musí dodržovat základní předpisy a normy vztahující se k této oblasti. Zaměstnavatel také neustále vyhledává možná rizika na pracovišti a eliminuje je.

S tím souvisí další právo zaměstnance, a to právo na informace o všech potenciálních rizicích své práce a o tom, jak se lze před nimi chránit. Zaměstnanci jsou ukázány všechny postupy v souladu s bezpečností a také jsou mu poskytnuty odpovídající ochranné osobní pracovní pomůcky. Zaměstnanec také projde adekvátním školením, které jej seznámí s celou problematikou BOZP a PO.

A co povinnosti?

Kromě práv samozřejmě existují pro zaměstnance také specifické povinnosti, které musí s ohledem na své zdraví dodržovat. Jedná se například o účast na školeních ohledně BOZP, pravidelné prohlídky u lékaře nebo používání přidělených OOPP. Dále musí dodržovat všechny právní předpisy, které se BOZP a PO týkají. Zaměstnanec nesmí požívat alkohol či jiné návykové látky během pracovní doby.

Přečtěte si také: Sázíme na nové postupy i investice do školení

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku