Kontroly a zkoušky hasicích přístrojů

Hasicí přístroje jsou základním prvkem v rámci požární ochrany. Je povinností každého zaměstnavatele mít na pracovišti dostatek funkčních hasicích přístrojů, to také znamená, že musí postupovat pravidelné kontroly a zkoušky.

Hasicí přístroj musí být vždy připraven k použití v případě nouze. Aby tedy spolehlivě plnil svou funkci, nezapomínejte ho podrobit pravidelným kontrolám provozuschopnosti.

Legislativa

Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany pro omezení šíření požáru. Kontroly se tedy na těchto přístrojích provádí alespoň 1x ročně nebo pokud máte pochybnosti o jejich funkčnosti.

Přečtěte si také: Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?

Kontroly a zkoušky

Nezapomínejme ani na takzvané periodické zkoušky, které se liší dle druhu hasicího přístroje. U vodních a pěnových se tyto zkoušky provádí 1x za 3 roky a u všech ostatních hasicích přístrojů pouze 1x za 5 let.

Jak se tedy liší kontrola a zkouška? U kontroly dochází k vizuální prohlídce hasicího přístroje, kontrole tlaku, dále kontrola průchodnosti hadice a nakonec zaplombování pojistky spouště.

U zkoušky se provádí povrchová prohlídka včetně značení, následně prohlídka vnitřku nádoby zkouška pevnosti a těsnosti nádoby a nakonec zkouška pojistného ventilu.

Sankce za nedodržování PO

Jestliže zanedbáváte tyto kontroly a neudržujete prostředky požární ochrany ve funkčním a provozuschopném stavu, hrozí vám pouta od HZS až do výše 500 tisíc korun! Nejde ale pouze o finanční postihy, ale především o to, že zanedbáváním zásad požární ochrany riskujete zdraví svých zaměstnanců.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku