MPBP se zpracovává osobou odborně způsobilou v prevenci rizik tam, kde není návod ke stroji či zařízení tak aby mohl být seznámen zaměstnanec s riziky, které pro něj vyplývají z používání zařízení.