Na co si inspektor posvítil u firmy likvidující vozidla?

Oblastní inspektorát práce zavítal k našemu klientovi, který se věnuje likvidaci vozidel a výkupu kovů. Naše technička do firmy nejdříve přijela na předkontrolu, kde opravila všechny maličkosti, a poté byla přítomná i u samotné kontroly. Na co inspektor přišel?

Na konzultaci je důležité projít všechny detaily

V rámci konzultace musí naši technici projít dokumentaci i pracoviště velmi podrobně, tak, aby následně inspektor nenašel žádnou závadu. Technička Extérie nejdříve prohlédla dokumentaci BOZP, pracovní smlouvy a smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Poté se vrhla na revizní zprávy, které měl klient všechny v pořádku.

Na pracoviště techničku doprovodila paní vedoucí, a tak společně prošly nejdříve značení regálů a žebříků, a následně i obsah lékárničky. Vše na samotném pracovišti bylo v pořádku, včetně provozních deníků k zařízením a strojům a návodů. Technička pouze upozornila na to, že je potřeba důkladně uklidit pracoviště, respektive odstranit věci, které jsou zde nepotřebné.

Inspektor byl důsledný

Tentokrát dorazila inspekce do firmy dříve, než bylo plánované. Jednalo se o všeobecnou kontrolu, proto inspektor jako první prověřil dokumentaci, u některých směrnic si vyžádal kopii. Důkladně se zaměřil na vyhodnocená rizika i lékařské prohlídky. Poté se přesunul na pracoviště, kde prošel všechny důležité body.

Přečtěte si také: Co všechno dělá technik na předkontrole?

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Lahůdky pod kontrolou

Poté, co se klientovi provozujícího lahůdky nahlásila kontrola KHS, domluvil se s Extérií na předkontrolu. Na předkontrolách naši technici projdou veškerou dokumentaci BOZP i pracoviště a upozorní klienty …

Lahůdky pod kontrolou

Chci informační schůzku