thumb-statni-sprava

Tato oblast je velmi důležitá a je dána platnou legislativou, které určují povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnanci.

Důležitým faktorem je neustále vyhledávání rizik na pracovištích státní správy a samosprávy hlavně u zaměstnanců údržby zeleně, kteří pracují se stroji a chemickými látkami, školení zaměstnanců, atd. Zde dochází k nejčastějším příčinám vzniku pracovních úrazů a chorob z povolání. Důležitá je i havarijní připravenost ve spojitosti s požární ochranou, kde je zapotřebí zajistit veškerá legislativní a zákonné povinnosti.

Naše společnost EXTÉRIA tuto problematiku profesionálně a odborně zajišťuje u více, jak stovek různých typech státní správy a samosprávy v rámci celé ČR.

Obsah povinností samosprávy a státní správy pro oblast BOZP

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP na úřadech s vyhledáním rizik
 • Musíte provést kategorizaci prací u zaměstnanců a aktualizovat ji
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik pro státní správu a samosprávu
 • Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP i na dohody o provedení práce
 • Nového zaměstnance i na dohodu musíte seznámit s právními předpisy a BOZP a PO
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy jejich příčiny a odškodňování
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory stavu pracovního prostředí
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro těhotné ženy a mladistvé
 • Musíte kontrolovat dodržování limitů přesčasové práce
 • Musíte dodržovat podmínky technické prevence, revize a kontroly technických zařízení a strojů

Obsah povinností pro státní správu a samosprávu v oblasti PO

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést Požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Rizikovými faktory ve státní správě a samosprávě mohou být

 • uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí – platí, že komunikace, podlahy, schodiště atd. jsou udržovány dle požadavků daných příslušnými ustanoveními právních předpisů a norem
 • služební vozidla školení řidičů referentů a následné dopravní nehody a postupy jejich řešení
 • potřísnění chemickými látkami při jejich manipulaci, poleptání končetin, očí (benzín, ředidla, atd.)
 • časté úrazy při používání malé zemědělské techniky (křovinořezy, sekačky na trávu, atd.)

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve státní správě a samosprávě, které pokryjí veškeré zákonné požadavky.

Jaká je cena pro státní správu a samosprávu za BOZP a PO

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 683 Kč/měsíčně, díky velkému množství státní správy a samosprávy dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.