Nedostatky lékárničky odhalené včas

Nedávno proběhla jedna z dalších plánovaných kontrol KHS u klienta, jehož společnost se zabývá výrobou a dodávkou spirál, filamentů, odpařovacích zdrojů, a hliníkových háčků. Proběhla kontrola dokumentace, obsah lékárničky i pracoviště. Jak to vše dopadlo?

Na plánovanou kontrolu KHS dorazil technik Extérie jako vždy s předstihem, což se i tentokrát vyplatilo. Do dokumentace doplnil aktualizované směrnice BOZP a poté se vrhnul na prohlídku pracoviště. Při té narazil na několik nedostatků týkajících se lékárničky a jejího obsahu. Bylo v ní totiž několik léčiv s prošlou expirační dobou. O tom, co má být součástí lékárničky jsme se rozepsali například zde. Naštěstí se léčiva před příchodem inspektora stihla vyměnit za nová, neexpirovaná.

Potřeba vypracování nové kategorizace

Paní inspektorka posléze také dorazila do společnosti a kontrola mohla být zahájena. Hned v úvodu si paní inspektorka vyžádala smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, schválenou kategorizaci prací, záznamy o lékařských prohlídkách zaměstnanců a pracovní smlouvy jednotlivých zaměstnanců.

Názvy pozic musí být sjednocené

Při kontrole jmenného seznamu kde mimo jiné byly zmíněny pracovní pozice a kategorie z hlediska kategorizace prací, do kterých jsou zaměstnanci zařazeni, si paní inspektorka všimla odlišných názvů pracovních pozic, než bylo uvedeno ve směrnici k vydávání OOPP. Doporučila tedy vypracovat novou kategorizaci prací, kde budou všechny názvy pozic sjednocené. Z dokumentace k oblasti BOZP byly paní inspektorce předloženo vyhodnocení pracovních rizik a seznam směrnic s prezenční listinou. K této dokumentaci neměla paní inspektorka žádné připomínky.

Při provádění kontroly pracoviště nejdříve technik s inspektorkou zamířili do šaten a sprch. Zde ze strany paní inspektorky nebyly shledány žádné nedostatky. Dále navštívili pracoviště výroby. Zde se paní inspektorka zajímala o stroje a zařízení, s kterými zaměstnanci pracují. Poté paní inspektorka zopakovala nedostatky, které ve společnosti nalezla

Před odchodem technika z pracoviště společnosti mu pan majitel poděkoval za přítomnost u kontroly a služby Extérie.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku