Co musí obsahovat lékárnička na pracovišti?

Naši technici se mnohdy setkávají při prověrkách s tím, že je lékárnička na pracovišti prázdná, obsahuje prošlé produkty a nebo ji nenajdou vůbec. Co vše by nemělo v běžné lékárničce chybět?

Lékárnička na pracovišti

Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Každé pracoviště je individuální a tomu se také musí přizpůsobit obsah lékárničky. Každá oblast má svá specifická rizika, kterým musí lékárnička odpovídat. Nelze tedy obecně určit seznam věcí, které by měly být součástí lékárničky, pro všechna pracoviště. Stejné individuální pravidlo platí i pro počet.

Častá chyba je, že se zaměstnavatel domnívá, že mu stačí na pracoviště umístit obyčejnou autolékárničku. Tímto setem se sice může inspirovat, ale rozhodně není dostačující pro všechna pracoviště a jejich rizika.

Nezapomeňte, že obsah lékárničky by se měl pravidelně kontrolovat, případně vyměňovat na základě expirace daných věcí.

Rozmístění a označení lékárničky

Je nutné, aby byla lékárnička také správně umístěná – měla by být na dostupném místě a řádně označená. Umístěním a označením lékárniček se zabývá nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které říká, že by měla být bez problémů přístupná pro všechny a také jasně rozpoznatelná prostřednictvím bezpečnostních značek. Lékárnička musí být označená bílým křížem v zeleném poli.

Přečtěte si také: Proč jsou předkontroly důležité?

Obsah není taková věda

Ačkoliv se může zdát, že sestavení lékárničky nebude tak jednoduché, nemusíte se obávat. Při sestavování se vychází ze zásad prevence rizik BOZP na pracovišti. Lékárnička musí být primárně vybavená prostředky pro poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatelé by měli kontaktovat svého poskytovatele pracovnělékařských služeb a v rámci poradenství s ním vytvořit obsah lékárničky vhodný pro dané pracoviště.

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to hygiena práce a jak souvisí s BOZP?
Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů
Nejčastější nemoci z povolání

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku