Největší množství úrazů vzniká ve stavebnictví

Protože v souhrnné roční zprávě SUIP vyšlo najevo, že velká část pracovních úrazů vznikla v oblasti stavebnictví, podíváme se dnes, jak je to zde s pravidly BOZP. Co má zaměstnavatel za povinnosti a jaké základní body je potřeba v bezpečnosti splňovat?

Zaměstnavatel na každém pracovišti má povinnost neustále vyhledávat a eliminovat rizika, která by mohla vést k ohrožení zdraví jedinců. Je také jeho povinností dohlížet na to, aby zaměstnanci dodržovali předepsaná pravidla a normy BOZP a PO, a to obzvlášť v oblasti stavebnictví, ve které se rizik vyskytuje spousta.

Školení zaměstnanců

Školení tvoří jeden z nejdůležitějších bodů celé oblasti BOZP. Zaměstnanci musí být obeznámeni se všemi riziky, postupy i používáním všech zařízením či OOPP. Zaměstnanci následně dodržují všechna pravidla a normy tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví či zdraví ostatních osob.

Přečtěte si také: Kdo je vlastně zodpovědný za BOZP na pracovišti?

Jaká jsou hlavní rizika práce ve stavebnictví?

Rizik je v této oblasti velké množství a vždy se liší v závislosti na konkrétním druhu práce či prostředí. Většinou se jedná o rizika spojená s prací ve výškách, používáním nejrůznější vyhrazených zařízení, s prací s těžkými břemeny. Dále mezi rizika patří také zvýšený výskyt prachu, hluk, možné zasažení elektrickým proudem nebo únik plynu.

Přečtěte si také: Jaké má práce v noci následky na zaměstnance?

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Zaměstnavatel musí své pracovníky vybavit adekvátními OOPP, která odpovídají danému druhu práce. Mezi OOPP používané ve stavebnictví patří pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, ochranný obličejový štít, helma či chrániče sluchu a respirátory. Nezapomínejte na vedení dokumentace o poskytování OOPP zaměstnancům, v případě kontroly by se absence odpovídajícího dokumentu nemusela vyplatit.

Mějte BOZP a PO 100% v pořádku, obraťte se na Extérii a my už se o vše postaráme. Zajistíme vám komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a zamezíme tak případným úrazům a škodám.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku